Victoria Logistic na skupu o tehnološkim inovacijama u poljoprivredi

Institut BioSens organizovao je od 10. do 12. februara u Novom Sadu Drugu međunarodnu radionicu „IT za novu poljoprivrednu ekonomiju“. Ovaj skup posvećen tehnološkim inovacijama u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije okupio je predstavnike vlade Republike Srbije, agro privrede i eminentne naučnike iz ove oblasti iz cele Evrope. Tokom tri dana održani su brojni paneli, radionice i prezentacije sa ciljem intenziviranja dijaloga između svih aktera u poljoprivredno-prehrambenom lancu i usaglašavanja potreba sektora agrara sa istraživanjima i inovacijama koje realizuje BioSens institut.

Kompanija Victoria Logistic, članica Victoria Group, učestvovala je na dva panela. Govoreći o izazovima u razvoju nove poljoprivredne ekonomije, Goran Borčak, komercijalni direktor Victoria Logistic, istakao je značaj primene novih tehnologija u cilju efikasnije i ekonomičnije proizvodnje i upravljanja kvalitetom,  što bi omogućilo podizanje konkurentnosti srpske poljoprivrede na inostranom tržištu. Nina Kujundžić Ivančević, brend menadžer Victoria Logistic, govorila je o ulozi informaciono-komunikacionih tehnologija u procesima uvođenja međunarodnih standarda i sledljivosti u poljoprivredi, a posebno se osvrnula na elektronsku knjigu polja i benefite ovog alata koji kompanija Victoria Logistic nudi svojim partnerima.

Victoria Logistic na skupu o tehnološkim inovacijama u poljoprivredi
Victoria Logistic na skupu o tehnološkim inovacijama u poljoprivredi