Tehnologija proizvodnje soje i suncokreta

Victoria Logistic je za poljoprivredne proizvođače pripremila brošure o tehnologiji proizvodnje soje i suncokreta.

U njima su sažeto date sve ključne informacije vezane za agrotehniku ove dve uljarice: osnovnu obradu zemljišta, predsetvenu pripremu, mineralnu ishranu, setvu, mere nege i zaštitu od korova, štetočina i bolesti, desikaciju i žetvu.

 

Brošuru o tehnologiji proizvodnje soje možete preuzeti ovde.

Brošuru o tehnologiji proizvodnje suncokreta možete preuzeti ovde.