Rekordni prinosi uz primenu Fertilovih mineralnih đubriva

Zahvaljujući prethodno izvršenoj hemijskoj analizi zemljišta, odabiru odgovarajuće formulacije Fertilovih đubriva i primeni saveta o njihovoj pravilnoj upotrebi, brojni su poljoprivredni proizvođači koji su u saradnji sa Stručnom službom Victoria Logistic ostvarili rekordne prinose na svojim parcelama u prethodnom periodu. Među uspešnim primerima izdvajamo tri partnera kompanije Victoria Logistic.

„Dukat“ iz Bačkog Novog Sela ostvario je prinos od 12t/h kukuruza na 150ha površine, koristeći 300kg/ha Fertilovog đubriva, formulacije 5:24:16. Još jedan rekordan prinos od 7t/ha pšenice na 110ha površine, ostvario je poslovni partner AIK Njegoševo iz severnobačkog okruga, primenom đubriva formulacije 9:15:15. Odličan prinos soje od 4,2 t/ha na površini od 30ha, zabeležila je zadruga Agronom Despotovo Pivnice, uz upotrebu Fertilovog đubriva formulacije 9:15:15.