Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

24.12.2019
U novom broju izdvajamo tekstove o obeležavanju Svetskog dana zemljišta u Matici srpskoj, o pet godina rada Regionalnog Dunav Soja centra u Novom Sadu, o podsticajima za nove investicije u...