Press

Victoria Group i sve njene članice, kao kompanije koje neguju dobre poslovne običaje i društveno odgovorno poslovanje, rukovode se principima transparentnosti i otvorenosti za dijalog i na polju komunikacije. S toga Vam za sva pitanja, informacije i zahteve na raspolaganju stoji sektor za korporativne komunikacije i menadžer za odnose sa javnošću. Kontaktirajte nas putem mejla ili telefona.

26.08.2019
Kompanija VICTORIA LOGISTIC DOO Novi Sad je 15.08.2019. godine održala sastanak sa poslovnim partnerima povodom otkupa suncokreta i soje. Na sastanku, pred oko 120 partnera, menadžment kompanije je...