Život i delo — prof. Dr DANILO TOMIĆ (1945-2018)

Pisati o nekom ko više nije sa nama nimalo nije lak zadatak. A za Danila, doktora, profesora, druga i prijatelja, čoveka pre svega, je moralna obaveza svakog onog ko ga je poznavao, da kaže nešto o njemu. I meni takođe, jer je to bio saradnik koji je pre svega voleo poljoprivredu i selo, i svoj radni vek je proveo na tom, nimalo lakom zadatku.

— Natalija Kurjak, urednik

Prof. dr Danilo Tomić je bio naučni savetnik, od 1997. godine, za oblast ekonomika poljoprivrede, ekspert za agrarni, ruralni razvoj i zaštitu životne sredine 1997. godine, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, od 1999-2002. godine, predsednik Upravnog odbora Društva agrarnih ekonomista Srbije, od 2003- 2015. godine. Bio je potpredsednik Regionalne privredne komore Novi Sad, 2001-2009. godine, profesor na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija, Novi Sad, honorarno 2001-2007. godine, a u stalnom radnom odnosu 2009-2012. godine, član Akademskog odbora za selo SANU od 2011. godine, član evropske, svetske i američke asocijacije agrarnih ekonomista, od 1981. godine, i predsednik Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Beograd, 2014-2018.

Bavljenje naučno istraživačkim radom je njegovo trajno opredeljenje i profesionalno zanimanje na koje se odlučio još 1975. godine. Kao naučni radnik prošao je sve faze u razvoju od istraživača saradnika preko naučnog savetnika pa sve do profesora agroekonomije.

U proteklih 35 godina, objavio je preko 450 naučnih i stručnih radova, prikaza, osvrta i komentara, u domaćim i međunarodnim publikacijama. Objavljivao je sa domaćim i inostranim autorima. Više od 40 radova je objavljeno u inostranstvu, od toga najveći broj radova je publikovan u vodećim časopisima međunarodnog značaja i tematskim zbornicima sa međunarodnih skupova. Jedan je od najcitiranijih agroekonomista, kako u našoj zemlji, tako i svetu.

Bavio se problemima svetske poljoprivrede, a posebno poljoprivredom zemalja Evropske unije, zemalja u tranziciji, kao i problemima poljoprivrede ex-Jugoslavije, Srbije i Vojvodine.

Aktivno je učestvovao, sa radovima ili kao predsedavajući sekcijama, na 8 kongresa Evropske asocijacije agrarnih ekonomista i 6 svetskih konferencija o agrekonomiji.

Prof. dr Danilo Tomić je dao nemerljiv doprinos agroekonomskoj nauci.

Danilo je rekao da je veoma važno „zadovoljiti poljoprivrednika sa dohotkom, ne rasrditi gospodara i potrošača hrane, jer stomak je važan i politički faktor“.

Njegov moto je bio : „Čitaj, piši, objavljuj“.

U okviru Akademijskog odbora za selo SANU, bio jedan od najaktivnijih članova. Posebno treba istaći njegov doprinos u pisanju dva vodiča o zadrugarstvu.

Nedostajaće nam njegove ideje, kreativne kritike i vedri duh koji je uvek zračio iz njega.

„Proces transformacije poljoprivrede nije moguć bez transformacije privrede u celini, a i šire. Pod opštim pojmom transformacije, podrazumevajuse promene u društvu, privredi, politici, moralu, kulturi, načinu mišljenja, shvatanja, ponašanja itd.“

 — Prof. dr Danilo Tomić

 

Bilten "Za našu zemlju", broj 69, septembar 2018.