Zaustavite korove za 24 časa

Stručna podrška: dipl.inž.Slavoljub Birvalski, regionalni menadžer prodaje za Vojvodinu i dipl.inž.Bojan Stanojković, tehnička i prodajna podrška za Vojvodinu – Jug, Belchim d.o.o.Beograd

Kompanija Belchim crop protection za poljoprivredne proizvođače uvek ima nova rešenja.

Za predstojeću proizvodnju soje, suncokreta, šećerne repe, uljane repice i krompira spreman je novi herbicid Grasser namenjen suzbijanju uskolisnih korova iz semena i rizoma.

Herbicid Grasser je specifičan po svom načinu delovanja. Za razliku od većine herbicida namenjenih borbi protiv jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, herbicid Grasser je na bazi aktivne materije kvizalofop–p–etil (100 g/l), koju odlikuje izuzetna transportabilnost kroz sprovodne sudove korovskih biljaka i zbog toga herbicid na korove deluje nakon samo 24 časa od njegove primene. Svega jedan dan posle tretmana sirak, muharike, korovsko proso, pirevina i drugi travni korovi prestaju sa rastom i razvojem. Od tog momenta i njihova mogućnost da konkurišu gajenom usevu slabi i polako nestaju sa parcela.

Doza primene herbicida Grasser je za jednogodišnje travne korove 0,8 l/ha, a za višegodišnje uključujući i divlji sirak iz rizoma je 1-1,2 l/ha.

Samo donošenjem pravih odluka oko izbora herbicida za suzbijanje uskolisnih korova možete posao uraditi onako kako želite.

Šećer se čuva na njivi

Nastavak proizvodne sezone donosi i brigu o šećernoj repi. Toplo i vlažno vreme kome smo svedoci ovih dana, pogoduje razvoju pegavosti lista šećerne repe čiji je prouzrokovač patogen Cercospora beticola. Ovaj patogen je jedan od glavnih faktora koji utiče na prinos i sadržaj šećera u korenu i štete koje može imati usev šećerne repe ukoliko se ne uradi adekvatna zaštita se mogu kretati i do 30%. Spremno smo dočekali i ovaj izazov i tržištu Srbije za suzbijanje pegavosti lista u mogućnosti smo da preporučimo inovativnu SugarPro™ tehnologiju i fungicid Eminent 125 ME na bazi aktivne materije tetrakonazol 250 g/l.

Fungicid Eminent 125 ME je formulisan u vidu mikroemulzije, koja sadrži 1.000 puta manje čestice od postojećih formulacija na tržištu, čime se dobija bolja pokrivenost tretiranih površina. Preparat Eminent 125 ME zahvaljujući brzom prodoru u lisnu masu i energičnoj sistemičnosti deluje preventivno na patogena, stopirajući dalje širenje bolesti. Još jedna karakteristika ovog fungicida je naglašena gasna faza to jest delovanje putem pare. Na taj način šećerna repa je zaštićena kako površinski, tako i dubinski.

Preporuka za primenu fungicida Eminent 125 ME je doza od 0,8 l/ha ako se radi samostalno ili njegova primena u dozi od 0,5 l/ha uz dodatak fungicida sa kontaktnim načinom delovanja koja se preporučuju za dopunsku preventivu (hlorotalonil, mankozeb, bakarni preparati itd.)

Još jedan adut iz Belchim palete je fungicid Difure pro(R) na bazi kombinacije dveju aktivnih materija difenokonazol 150 g + propikonazol 150 g/l. Aktivna materija difenokonazol je izraziti temeljni lokal sistemik koji štiti lisnu masu kurativno (ukoliko je već nastupila infekcija) duži vremenski period, dok druga aktivna materija propikonazol dopuna sistemičnosti proizvoda i delovanja na pepelnicu šećerne repe.Preporučena doza fungicida Difure pro(R) u šećernoj repi je 0,3 l/ha. Da repa bude zdrava jer šećer se čuva na njivi uz profesionalnu zaštitu šećerne repe.

 

Bilten "Za našu zemlju", broj 78/79, 2019.