Zimski tretman voćnjaka i vinograda

Stručna podrška: Dejan Reljin, M.Sc. Chemical Agrosava

Nesvakidašnje visoke temperature u periodu godine kada svi očekuju sneg, postaju sve češća pojava kod nas. Visoke temperature tokom zimskog perioda, remete normalno „prezimljavanje“ višegodišnjih biljnih vrsta, pre svega voćnjaka i vinograda. Višegodišnji zasadi se nalaze u stanju mirovanja. Bez obzira na sve spoljašnje uslove koji retko kada idu u prilog proizvodnji, postoje poslovi koje je neophodno uraditi u periodu koji je pred nama.

Pre kretanja pupoljaka potrebno je uraditi zimsku rezidbu, koja predstavlja osnovnu i najvažniju meru za uspostavljanje ravnoteže između rodnosti i vegetativnog porasta. Kada i koliko intenzivno rezati voćke zavisi od mnogo faktora, pre svega od potencijala rodnosti, razvijenosti korenovog sistema, biljne vrste, sorte, željenog oblika krune, đubrenja itd.

Nakon rezidbe, a pre kretanja vegetacije, neophodno je uraditi zimski tretman voćnjaka i vinograda. Ovaj tretman možemo označiti kao osnovni, u novijem sistemu zaštite, i kao neophodni tretman, jer njime u velikoj meri smanjujemo brojnost štetnih insekata kao što su: kalifornijska štitasta vaš, rđasta grinja koštićavog voća, krvava vaš, kruškina buva, jaja lisnih vaši i crvene voćne grinje ali i prouzrokovače biljnih bolesti poput čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis), kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans), šupljikavosti lista i razne vrste bakterija kao što su: Erwinia, Pseudomonas i Xantomonas.

Zimsko tretiranje voćnjaka i vinograda najbolje je izvesti u vreme mirovanja ili neposredno pred početak vegetacije, što je u našim uslovima druga polovina februara ili početak marta. Tretmani kod koštičavog voća, maline i kupine su nešto ranije nego kod jabučastog, jer ove voćne vrste kreću ranije sa vegetacijom.

Da bi imali kvalitetan plod u berbi moramo već sada početi ozbiljnu zaštitu, jer tržište ne prihvata oštećene plodove, tako da preventivni pristup zaštiti suštinski menja filozofiju i strategiju zaštite. Preventivu započinjemo upravo zimskim tretmanom. Za zimski tretman voćnjaka i vinograda, preporuka je da se uradi kombinacija preparata EVEREST, LETOL EC i SAVANUR EC.

Količinu primene određuju prezimljujuće forme insekata i biljnih bolesti tako da je za odličan start sezone neophodno primeniti 0,5% (50 ml u 10 l vode) preparata EVEREST u kombinaciji sa 3-4% (300-400 ml u 10 l vode) preparata LETOL EC sa još 1,5-2 l/ha (15-20 ml u 10 l vode) preparata SAVANUR EC. Prilikom tretiranja važno je obezbediti da na biljku dospe homogen depozit sredstava za zaštitu bilja kako bi se obezbedio visok stepen efikasnosti preparata.

Na ovaj način se suzbijanje primarnih štetnih organizama sprovodi u prvom delu vegetacije i sezona započinje sa izvesnom prednošću u odnosu na sve faktore koji mogu smanjiti prinos i kvalitet roda tokom vegetacije.

Bilten "Za našu zemlju", broj 73, januar 2019.