Vreme je za START

Stručna podrška: dipl.inž. Slavoljub Birvalski, regionalni menadžer prodaje za teren Vojvodine, Belchim Crop Protection

         

Na samom smo početku proizvodne godine. Iako trenutno nema značajnijih dešavanja u ataru, upravo sada je momenat za donošenje važnih odluka od kojih će nam zavisiti uspešnost proizvodnje. Jedna od njih je svakako i izbor herbicida koji će se koristiti.

Herbicid Proman, kompanije Belchim Crop Protection, namenjen je suzbijanju širokolisnih korova u usevima soje i suncokreta primenom posle setve, a pre nicanja useva.

Zašto izabrati baš herbicid Proman? Postoji nekoliko razloga, a jedan od njih je svakako i nova aktivna materija metobromuron 500 g/l, jer je zahvaljujući upravo inovativnoj aktivnoj materiji, pojačan efekat delovanja na korove uz dobru selektivnost na gajene biljke i smanjenu opasnost na pojavu rezistentnosti.

Herbicid Proman je izuzetno selektivan, ne oštećuje klijance i mlade biljke soje i suncokreta bez obzira na vremenske uslove, a nema ni ograničenja u plodoredu.

Zahvaljujući Smart formulaciji, Proman formira herbicidni film na površini zemljišta tako da korovi kroz njega ne mogu da prođu, a da ne budu suzbijeni. Proman je neprobojna barijera za sve dominantne širokolisne korove  ambrozija, abutilon, pepeljuga, tatula, štir, čičak …).

Jednostavnom primenom nakon setve, a pre nicanja useva u dozi od 2-3 l/ha, u zavisnosti od tipa zemljišta i očekivane populacije i vrste korova, obezbeđuje se usevima soje i suncokreta siguran start, oslobađanje konkurencije od korova, što sve omogućava da se u takvim uslovima postignu vrhunski prinosi.

Proman = siguran start bez korova u usevima soje i suncokreta

Bilten "Za našu zemlju", broj 62, februar 2018.