Uljana repica je posejana, šta raditi dalje?

Stručna podrška: Dejan Reljin, M.Sc. Chemical Agrosava

Ovaj tekst je samo prirodni nastavak teksta iz prošlog broja. Tada smo pisali o setvi i o osobinama hibrida uljane repice Sherpa i Mercedes, a sada dajemo smernice kako i sa čime lečiti probleme koji se javljaju u jesenjem delu vegetacije uljane repice.

Kao što je već mnogo puta pomenuto, u prethodnih nekoliko godina uljana repica je sve prisutnija na našim njivama. Razloga za to je mnogo. Jedan od njih je da, kao ozimi usev stiže prvi, pa izbegava letnju sušu. Ostvaruju se dobri prinose, pristojna cena i siguran plasman zrna, što pozitivno utiče na budžet svih proizvođača koji na svojim parcelama imaju ovu industrijsku biljku. Sama uljana repica je dobar predusev jer rano napušta zemljište.

SUZBIJANJE KOROVA U REPICI TOKOM JESENI

Najčešći predusevi za uljanu repicu su strna žita te je stoga moguće da se početkom jeseni pojave samonikla pšenica, ječam ili ovas. U slučaju pojave ovih “korova” za repicu, treba primeniti herbicid FLUPISOR. Herbicidom FLUPISOR će se suzbiti i ostali uskolisni korovi, ukoliko ih ima na njivi. Uljana repica je vrlo osetljiva i na prisustvo širokolisnih korova. Ovi korovi se javljaju i tokom jeseni i tokom proleća, naročito ako je usev proređen usled izmrzavanja. Suzbijanje širokolisnih korova uspešno se obavlja primenom herbicida TIPOFEN 300, kada su korovi u fazi od kotiledona do 4 lista, kada su i najosetljiviji na dejstvo ovog herbicida.

ZAŠTITA OD ŠTETNIH INSEKATA I KONTROLA BOLESTI TOKOM JESENI

U jesenjem delu vegetacije ekonomski značajne štetočine su repičina lisna osa i buvači. Ovi insekti oštećuju tek ponikle biljke, a kasnije i razvijenu lisnu masu. Oštećenja mogu dovesti do proređivanja useva, a nekada i do potpunog golobrsta. Napadnute biljke podložne su i intenzivnijem izmrzavanju usled niskih temperatura tokom zime. Suzbijanje ovih štetočina izvodi se primenom jednog od insekticida: SAVANUR EC, BIFENICUS ili PLURES. U jesenjem periodu za suzbijanje prouzrokovača bolest crne pegavosti uljane repice i suve truleži preporuka je primeniti fungicid DIFFERENT 250 EC. Ovaj fungicid čisti usev od bolesti i redukuje porast same biljke u korist rasta korenovog sistema i formiranja veće količine šećera u meristemskom čvoru. Sve ovo utiče na bolje prezimljavanje useva i dobijanje zdrave biljke u proleće. Fungicid DIFFERENT 250 EC se meša sa insekticidima za suzbijanje štetnih insekata u toku jeseni. Primenom ove tehnologije proizvodnje obezbeđuju se najbolji uslovi za prezimljavanje uljane repice.

Bilten "Za našu zemlju", broj 69, septembar 2018.