TELUS + ZEAZIN = DOBAR START

Stručna podrška: Dejan Reljin, M.Sc. , Chemical Agrosava

Ovu godinu u najmanju ruku možemo nazvati čudnom. Najpre prolećne temperature tokom zime, a potom sneg prvog dana proleća, obeležili su nedelje za nama. Pripremni radovi i setva svih prolećnih useva će se preklopiti, tako da iz dužeg pripremnog perioda ulazimo u kratku i zbijenu sezonu prolećnih radova u polju.

Bez obzira na sve loše prognoze kad su površine pod kukuruzom u pitanju, kukuruz je i dalje najbitniji ratarski usev u našoj zemlji.

Potrebno je napomenuti da uspešna proizvodnja kukuruza zavisi od mnogo faktora. Nakon svih predsetvenih operacija, odabira željenog hibrida i vremenskih uslova tokom vegetacije, za uspešnu proizvodnju kukuruza neophodno je na parceli obezbediti prostor usevu kukuruza, omogućiti usevu da se nesmetano razvija tako što će se suzbijati mnogi širokolisni I travni korovi. Poslednjih godina muhari, divlji sirak i štir postaju sve veći problem, tako da njihovom suzbijanju treba pristupiti mnogo ozbiljnije nego što je to bio slučaju u periodu koji je za nama.

Šta taj ozbiljniji pristup podrazumeva?

Na tržištu koje je preplavljeno preparatima različitog kvaliteta i efikasnosti, za početak je potrebno odabrati onaj pravi. Posle odabira preparata neophodno, je i primeniti ih na pravi način, u pravoj količini i u pravo vreme.

Za dobar start pre svega usevu kukuruza treba dati prednost za nicanje i razviće u odnosu na korove. Iz tog razloga preporučuje se tretman „na crno“ dok usev i korovi još nisu nikli. Da bi imali vrhunske rezultate u suzbijanju svih vrsta korova uključujući i gore navedene, preporuka je da se primeni kombinacija dva preparata različitih mehanizama i spektra delovanja u tank-miksu.

Kombinacija herbicida TELUS 1,5 + ZEAZIN 1,5 l/ha ima višestruke koristi. Preparat TELUS deluje na jednogodišnje uskolisne i neke širokolisne korove, dok herbicid ZEAZIN deluje na širokolisne i delimično na uskolisne korove, a pri tom i na već iznikle korove. Primena ova dva preparata posle setve, a pre, nicanja višestruko je korisnija nego njihova pojedinačna primena.

Kada je u pitanju suzbijanje korova u kukuruzu ovo je samo prvi korak. Svako naredno suzbijanje korova isključivo zavisi od situacije na parceli, za sada je dovoljno primeniti TELUS i ZEAZIN i mirno čekati da kukuruz nikne. Ova kombinacija se može koristiti i u usevu suncokreta, ali u tom slučaju je drugačija količina primene ovih preparata.

Bilten "Za našu zemlju", broj 64, april 2018.