Šta raditi sa bolestima, korovima i štetočinama kada nikne uljana repica?

Stručna podrška:dipl.inž.zaštite bilja Dragan Maćoš, Basf d.o.o. Srbija

Na ovo pitanje je najjednostavniji odgovor — suzbiti ih. Ali kako, čime? Pre svega, važno je delovati na vreme. Ako se problemi oko zaštite ostave za proleće, gubi se nepovratno veliki deo prinosa i to se ne može nadoknaditi nikakvim dodatnim merama. Tu leži tajna dobre tehnologije gajenja uljane repice.

BORBA PROTIV KOROVA - CLERANDA(R)

Uglavnom se misli da će zima i mraz rešiti većinu problema sa korovima. To je donekle istina, ali ovakvo rešenje problema dolazi kasno, kada kod uljane repice, zbog konkurencije korova u jesenjem periodu dok je mala, već možemo očekivati smanjenje prinosa i do jedne tone po hektaru!

Zbog toga sa zaštitom treba krenuti već u jesen. Kod Clearfield(R) hibrida uljane repice, korovi se mogu suzbijati kada niknu i korovi i usev. Vreme zaštite određujemo prema porastu korova. Najbolje ih je suzbijati kada su u fazi porasta do dva para listova, visine oko 1-2 cm, herbicidom Cleranda(R).

Cleranda(R) je prvi sistemični herbicid koji uspešno suzbija širokolisne i travne korove nakon nicanja uljane repice. Primenjuje se u dozi od 1,5-2 l/ha i deluje na širok spektar korova. Uz standardne korove kao što su broćika (Gallium spp.), pepeljuga (Chenopodium spp.) i kamilica (Matricaria spp.), Cleranda(R) efikasno suzbija i problematične korove kao što su gorušica (Sinapis arvensis) i druge krstašice (Cruciferous). Efikasno rešava i samoniklu pšenicu, pa nju ne treba dodatno suzbijati.

Kada je kamilica u fazi porasta 2-4 lista, primenom 1,5 l/ha preparata Cleranda(R) sa 1 l/ha okvašivača Dash(R) imamo zagarantovanu efikasnost suzbijanja.

Zahvaljujući kombinaciji dve aktivne materije (imazamoks i metazahlor), preparat deluje dvostruko: preko lista i preko zemljišta, čime obezbeđuje sigurnu kontrolu korova. Produženo delovanje preko zemljišta je važno jer omogućava kontrolu naknadnog porasta korova.

Cleranda(R) se primenjuje SAMO u Cleafield(R) hibridima uljane repice.

Da se podsetimo koje su prednosti primene herbicida Cleranda(R) i Clearfield (R) tehnologije:

1. Visoko prinosni hibridi uljane repice

2. Jedan herbicidni tretman je dovoljan za čist usev repice

3. Fleksibilno vreme primene preparata

4. Cleranda(R) se može primenjivati nakon nicanja useva

5. Cleranda(R) deluje u bilo kojim uslovima vlažnosti zemljišta

6. Clearfield(R) sistem je prilagođen svim tipovima zemljišta i načinima obrade, što obezbeđuje efikasno suzbijanje širokolisnih i travnih korova, čak i u nepovoljnim uslovima.

KONTROLA BOLESTI SA FUNGICIDOM CARAMBA(R)

Jesen je u poslednjih nekoliko godina duga i topla, pa se pokazala neophodnost upotrebe fungicida. Jesenjom primenom fungicida Caramba(R) u dozi od 0,7 l/ha, postižu se izuzetni efekti na razvoj useva koji spremniji ulaze u zimu.

IDEALNO VREME PRIMENE

Uljanu repicu u jesen najčešće napadaju bolesti tipa pegavosti. Caramba(R) osim što štiti biljku od ovih bolesti ima i druge pozitivne efekte. Prvi efekat je vidljiv posle tretmana repice fungicidom Caramba(R) gde se asimilati iz listova premeštaju u centar rozete, čime se znatno povećava koncentracija šećera, što dovodi do toga da repica prezimljava bez oštećenja i takav usev na proleće kreće ,,kao iz topa’’. Drugi je da Caramba(R) reguliše porast useva i ima osobinu regulatora rasta. Biljke uljane repice budu manje, rozeta je tada postavljena nisko, što je bitan preduslov za dobro prezimljavanje. Kod uljane repice tretirane Carambom(R) nema odbacivanja donjih listova tokom zime i proleća, što znatno doprinosi većoj asimilacionoj površini i boljem opštem stanju biljke.

Koren kod biljaka tretiranih fungicidom Caramba(R) su znatno razvijeniji, nego kod biljaka koje nisu tretirane ili su tretirane nekim drugim fungicidom.

ZAŠTITA OD ŠTETOČINA - FASTAC(R) 10 EC

Uljanu repicu odmah po nicanju napadaju buvači i repičina lisna osa. Ukoliko se ne suzbijaju na vreme, mogu dovesti do potpunog propadanja useva. Zato je neophodno da se u nicanju uljana repica  svakodnevno pregleda. Za suzbijanje buvača i repičine lisne ose treba koristiti insekticid Fastac(R) 10 EC u dozi od 0,15 l/ha.

Da je jesenja zaštita uljane repice i te kako važna, pokazuje podatak da se ona radi na 90% površina u Evropi.

U našoj zemlji uljana repica postaje sve značajnija uljarica, koja se iz godine u godinu gaji na sve većoj površini. Proizvodnja uljane repice je kompleksan posao, ali uz dobru tehnologiju zaštite, efikasne preparate i prave savete mogu se očekivati izvrsni rezultati.

Bilten "Za našu zemlju", broj 69, septembar 2018.