Profesionalna zaštita uljane repice

Stručna podrška: dipl.inž. Slavoljub Birvalski, regionalni menadžer prodaje za Vojvodinu, Belchim Crop Protection

Uljana repica iz godine u godinu osvaja naša polja i postaje sve značajnija biljna vrsta u plodoredu. Proizvodnja ove uljarice je veoma ozbiljan posao, pa se i zaštiti repice od korova, bolesti i štetočina mora pristupiti maksimalno odgovorno.

Rapsan plus je herbicid koji u sebi sadrži kombinaciju dve aktivne materije metazahlor 333 g/l + kvinmerak 83 g/l, i novi je herbicid na tržištu Srbije koji stiže prvo iz Belgije. Nakon izvrsnih rezultata u suzbijanju uskolisnih i širokolisnih korova u zemljama regiona (Nemačka, Mađarska..) i naši poljoprivredni proizvođači od ove jeseni dobijaju herbicid kao pravo rešenje za njihov problem sa korovima.

Rapsan plus se primenjuje posle setve, a pre nicanja useva i korova ili nakon nicanja uljane repice do faze formirana tri prava lista. Kombinacijom dve aktivne materije postiže se širok spektar delovanja, pre svega na najdominantnije i korove koji ozbiljno prete usevu repice, a to su gorušica (Sinapis arvensis) i bulka (Papaver rhoes). Doza primene Rapsan plus herbicida je od 2-2,25 l/ha. Dvostrukim mehanizmom delovanja na korove, učinićemo da posao prođe vrlo lako, a bez štetnih posledica po gajenu biljku. Posebno je značajno da korovi nestanu na samom početku vegetacije jer samo tako se mogu očekivati i maksimalni prinosi repice.

Kada repica nikne, važno je sprečiti njeno preterano izduživanje (regulacija rasta) kako bi spremna ušla u zimu, a ujedno je zaštiti i od bolesti. Fungicid Bounty na bazi aktivne materije tebukonazol 430 g/l je već odavno u planovima zaštite svih ozbiljnih proizvođača jer se u godinama unazad dokazao kao vodeći proizvod za ove namene. Doza primene je 0,5 — 0,6 l/ ha u jesenjem periodu.

Ukoliko usled tople jeseni dođe do napada buvača, insekticid Sumi Alpha na bazi aktivne materije esfenvalerat 50 g/l u količini primene od 0,2 l/ha “čisti” ove štetočine sa Vaših polja brzo i efikasno.

Bilten "Za našu zemlju", broj 69, septembar 2018.