Povrće i proleće

Stručna podrška: dipl.inž. zaštite bilja Dragan Maćoš, Basf d.o.o, Beograd

Svakog proleća povrtari kreću punom parom zasukanih rukava u plastenike ili njive. Puno je neizvesnosti u tom promenljivom vremenu na početku nove sezone - da li će padati kiša baš kad treba? Šta ako padne suviše kiše i bolesti uzmu maha? Koja će biti cena proizvoda?

Neke stvari poljoprivredni proizvođači mogu da kontrolišu, a neke ne.

Svake godine se vraćamo u prvi razred gde ispočetka stavljamo na test naše znanje, strpljenje i sreću. Ono što su ozbiljni proizvođači odavno rešili jeste da ne žele da se kockaju. Oni znaju da u početnom periodu trebaju da se oslone na pouzdane proizvode jer i najmanje nepovoljne vremenske prilike mogu da umanje efikasnost.

Crni luk je biljka koja često proizvodi suze u očima proizvođača i potrošača. Veoma nežna biljka u startu kojoj korovi smetaju i oduzimaju hranu i vodu pa je neophodno primeniti pouzdan i selektivan preparat. Upravo takav je herbicid Stomp aqua(R).

Stomp aqua(R) je preparat najnovije generacije u čiju selektivnost se velika većina proizvođača uverila. Može da se primeni, pored useva crnog i belog luka, i u mrkvi, kupusu, malini. Zajedničko za primenu u svim navedenim usevima je da ga treba primeniti posle setve ili sadnje, a pre nego što gajeni usev i korovi niknu, pošto je njegovo usvajanje preko kotiledonih listića klijanaca i stabaoceta.

Ono što Stomp aqua(R) čini toliko različitim u odnosu na druge preparate na bazi pendimetalina je to što su molekuli aktivne materije obavijeni sa polimerskom opnom i nalaze se u vodenom rastvoru. Ova opna odlično štiti od sunčevih UV zraka, a istovremeno u prisustvu vlage opna puca i oslobađa molekule pendimetalina, tako da se sa svakom kišom ili zalivanjem konstantno obnavlja i održava herbicidni film. U praksi se pokazalo da preparat zadržava efikasnost i do 90 dana! Stomp aqua(R) u dozi od 2,9 l/ha odlično suzbija širokolisne korove kao što je mišjakinja, štir, pepeljuga, divlja paprika, gorušica, bulka, obični tušt i neke od bitnijih uskolisnih korova kao npr. veliki i sivi muhar.

U zapadnim zemljama Stomp aqua(R) je registrovan još i u prolećnom ječmu, krompiru, grašku, suncokretu, kukuruzu, paštrnaku, brokolu, karfiolu, jagodama, jabukama, višnjama, kruškama, šljivi, kupini.

Zelena salata je sastavni deo većine obroka posebno u prolećnom periodu kada je jedini svež izvor vitamina na našoj trpezi. Ali jedna gljiva često pravi velike probleme u proizvodnji zelene salate, a to je Botrytis cinerea- prouzrokovač sive truleži koju izaziva na preko 250 biljnih vrsta (salata, paradajz, krastavac, paprika,patlidžan...).

Gljiva B. cinerea se javlja u svakom zatvorenom prostoru i može da uništi proizvodnju povrća u objektu bilo da je to proizvodnja rasada ili da je proizvodnja plodova. Najveći problem je da se veoma lako održava na zemljišnim ostacima i prenosi na sledeći gajeni usev. Obično ova faza prezimljavanja prođe neprimetno kod proizvođača, pa tek kasnije, kada krene da se pojavljuje na mladim biljkama ili na listovima salate, biva primećena. Za infekciju je dovoljna temperatura od 0˚C i da je vlaga vazduha preko 80%. Uslovi koji doprinose bržem širenju i razvoju ovog patogena su:

1. Povećana vlažnost vazduha – neophodno je češće provetravanje plastenika posebno ukoliko je obavljeno zalivanje, pri oblačnom vremenu manje zalivati biljke da bi se izbeglo povećanje vlažnosti vazduha.

2. Preobilno đubrenje azotom – ukoliko se isuviše dodaje azot dolazi do prebujnosti useva i usled toga često se povećava vlažnost vazduha koja u mnogome potpomaže razvoju patogena.

3. Nedovoljna higijena plastenika – obavezno iznositi sve zaražene delove biljaka prilikom smene useva i detaljno očistiti plastenik od biljnih ostataka.

4. Malčiranje zemljišta – ukoliko se ne koristi folija za malčiranje zemljišta povećava se mogućnost infekcije plodova, jer ukoliko dođe do dodira ploda i zemljišta (što je čest slučaj kod krastavca) brzo se javljaju simptomi i dolazi do propadanja plodova i širenja oboljenja.

5. Korišćenje specijalne folije protiv kapljanja – veliki problem u plastenicima, posebno pri proizvodnji salate, je stvaranje kapljica na krovu plastenika koje padaju na biljke usled čega dolazi do stvaranja idealnih uslova za razvoj patogena.

Da bi se uspešno suzbila siva plesan na glavici salate, neophodno je da se primene sve agrotehničke mere u cilju smanjivanja povoljnih uslova za razvoj ove gljive, tj. bitna je prevencija! Ukoliko dođe do pojave simptoma onda je neophodno hitno delovati hemijskim merama u cilju sprečavanja daljeg širenja oboljenja.

Kompanija BASF iz svoje palete proizvoda preporučuje primenu preparata Signum(R) koji se odlikuje veoma širokim spektrom delovanja na veliki broj patogena. Jednim tretmanom fungicida Signum(R) štiti se biljka od prouzrokovača sive plesni, poleganja rasada, bele truleži i deluje stimulativno na razvoj biljke.

Veoma bitna osobina preparata Signum(R) je njegova sposobnost da se veoma brzo usvoji od strane biljke i transportuje ka vršnim delovima listova ili biljaka, čime se u potpunosti pokriva biljno tkivo i sprečava infekcija.

Druga specifična osobina fungicida Signum (R) je da se prenosi kroz list sa lica na naličje tako da je list u potpunosti zaštićen sa obe strane.

Preparat Signum(R) treba primeniti preventivno pre ostvarenja infekcije i to u količini od 1 kg/ha (ponoviti 2 puta na 10 – 15 dana), a ukoliko dođe do pojave simpotma onda je neophodno primeniti 1,5 kg/ha u blok sistemu sa 2 ponavljanja i razmakom između ponavljanja od 7 dana.

Vreme koje je neophodno da protekne od momenta tretmana do berbe (karenca) glavice salate je 14 dana, što je sasvim dovoljno ako se primeni na vreme.

Važno je imati na umu da u visoko intenzivnoj proizvodnji u zatvorenom prostoru suzbijanje sive plesni u jednom usevu omogućava sigurniju proizvodnju sledeće biljne vrste pošto se smanjuje prisustvo patogena u plastenicima, odnosno staklenicima. Upravo iz ovog razloga je neophodno je uvrstiti u program zaštite Signum(R) kao jednu od obaveznih mera suzbijanja sive plesni - Botrytis cinerea.

Bilten "Za našu zemlju", broj 75, mart 2019.