Pojava podgrizajućih sovica u Bačkoj

TOKOM 2017. GODINE I PROGNOZA POJAVE ZA PROLEĆE 2018. GODINE

Stručna podrška: dr Dragan Vajgand, Agroprotekt doo, Sombor

Ozima i usklična sovica (Agrotis segetum i A. exclamationis) su podgrizajuće sovice koje se najčešće prenamnože pa mogu da prave ekonomski značajne štete.

OZIMA SOVICA je prošle godine bila prisutna u tri generacije. Leptiri prve generacije su bili prisutni od 01. maja do 02. juna. Zabeleženo je manje leptira u odnosu na prosečnu brojnost. Druga generacije je bila pristuna od 02. jula do 17. avgusta. U Čelarevu je zabeležena veća brojnost od prosečne, a u Somboru manja od prosečne. Maksimumi leta su zabeleženi 11. jula u Čelarevu (19 leptira za noć) i 20. jula u Somboru (8 leptira za noć). Treća generacija je bila prisutna od 26. avgusta do 15. oktobra. Brojnost je bila mnogostruko veća u odnosu na višegodišnji prosek! Maksimumi leta su zabeleženi u Čelarevu 07. septembra (9 leptira za noć), a u Somboru 19. septembra (12 leptira za noć).

Dinamika leta ozime sovice se značajno razlikovala od prosečne. Prva generacija je počela da leti znatno kasnije i prestala je da leti znatno ranije u odnosu na višegodišnji prosek. Druga generacija je počela da leti u uobičajeno vreme. Na oba lokaliteta je brojnost brzo porasla iznad prosečne. U Somboru je natprosečna brojnost trajala relativno kratko, a u Čelarevu je trajala više od 35 dana! Treća generacija se javila u vreme koje postaje uobičajeno kod ove vrste. Ipak treća generacija je bila mnogobrojna sa jasnim maksimumom leta, koji je u Somboru bio nedelju dana ranije nego što je to uobičajeno, a u Čelarevu nedelju dana kasnije nego što je to uobičajeno.

Koeficijent generacije po Meszarosu je veći od 1 (u Somboru 9,7, a u Čelarevu 24,3) pa se očekuje porast brojnosti prve generacije ozime sovice tokom 2018. godine. Obzirom na brojnost krajem 2017. godine, lo- kalno su moguće štete od gusenicaozime sovice na kasno posejanom kukuruzu, te na proizvodnji paprike, paradajza i kupusa iz rasade.

USKLIČNA SOVICA je takođe bila prisutna u tri generacije, što nije uobičajeno. Prva generacija je bila prisutna od 15. aprila do 20. juna. Brojnost je bila mnogo veća u odnosu na višegodišnji prosek. Maksimumi leta su zabeleženi 18. maja u Somboru (15 leptira), a u Čelarevu 30. maja (7 leptira za noć).

Druga generacija je bila prisutna od 01. jula do 20. avgusta. Maksimum leta zabeležen je 17. jula u Somboru (16 leptira za noć), a u Čelarevu najpre pik u letu 21. jula (9 leptira), a zatim maksimum 11. avgusta (10 leptira). Brojnost druge generacije je bila veća u odnosu na višegodišnji prosek.

Treća generacije je bila prisutna od 30. avgusta do 19. septembra. Zabeleženi su pojedinačni primerci na oba lokaliteta.

Dinamika leta leptira u Somboru tokom 2017. godine se od prosečne razlikovala po nekoliko osobina:

- početak leta prve generacije je bio raniji nego što je to uobičajeno;

- porast brojnosti leptira druge generacije je bio veoma brz;

- maksimum leta zabeležen je 15-tak dana ranije nego što je to uobičajeno;

- po padu brojnosti početkom avgusta;

- po pojavi leptira treće generacije.

Dinamika leta leptira u Čelarevu tokom 2017. godine se od prosečne razlikovala samo po padu brojnosti početkom avgusta i po pojavi leptira treće generacije.

Koeficijent generacije po Meszaros-u u Somboru je bio 0,87 što znači da se saopštava negativna dugoročna prognoza. Ipak, obzirom na najveću brojnost leptira usklične sovice od 2000. godine, moguće su štete od gusenica u proleće 2018. godine od ove vrste na kasno posejanom kukuruzu, te na proizvodnji paprike, paradajza, kupusa iz rasade. U Čelarevu je koeficijent generacije 2,31. Za ovaj region se saopštava pozitivna dugoročna prognoza. Ovde je zabeležena skoro dvostruko veća brojnost u odnosu na prosečnu! To je najveća brojnost usklične sovice od 2008. godine, odnosno od kada se brojnost prati na ovom lokalitetu. Stoga i ovde postoji realna opasnost od gusenica ove vrste!

Sovice polažu pojedinačna jaja na zemlju. Jaja su boje zemlje i gotovo ih je nemoguće pronaći. Nakon piljenja, dan provode u zemlji, a noću izlaze na površinu i hrane se nadzemnim biljnim delovima. Od trećeg larvenog uzrasta pa nadalje, sve vreme provode ispod površine zemlje, pregrizajući biljku na mestu gde koren prelazi u stablo.

Suzbijanje podgrizajućih sovica može da se vrši veoma efikasno folijarnim tretmanima ukoliko se ispoštuju optimalni rokovi za suzbijanje. Suzbijanje je obično potrebno vršiti u drugoj polovini maja i prvoj polovini juna, kada se uradi rasađivanje osetljivih biljaka (paprika, paradajz, kupus, lubenice, dinje) ili na kasno posejanim kukuruzima. Obično su to linije u semenskim usevima koje se kasnije usejavaju ili kukuruzi šećerci koji se sukcesivno seju. Optimalni rokovi za upotrebu insekticida će biti saopštavani na sajtu www.agroupozorenje.rs.

Bilten "Za našu zemlju", broj 64, april 2018.