Pojava bele truleži na soji

Stručna podrška: dipl.inž. Katarina Radonić, PSS Vrbas

Bela trulež, čiji je prouzrokovač Sclerotinia sclerotiorum, je bolest koja se u nekim godinama masovno javlja na soji, suncokretu, uljanoj repici, duvanu i nekim vrstama povrća. U takvim godinama ekonomski može da bude vrlo značajna, posebno na soji i suncokretu. U 2018. godini na pojedinim parcelama pod sojom na terenu koje pokriva PSS Vrbas, uočena je zaraza od bele truleži na pojedinim parcelama značajnijih razmera (od 5-15% zaraženih biljaka). Žetva je na tim parcelama nešto ranije obavljena, a prinosi su bili niži u poređenju sa parcelama na kojima nije bilo truleži ili je bilo u manjem obimu. Prinosi su se kretali od 3,8 t/ha - 4,4 t/ha na zdravim parcelama, dok su na parcelama sa značajnijom zarazom sa belom truleži, prinosi iznosili oko 2,8 - 3,1 t/ha.

Simptomi bolesti mogu se uočiti u vreme cvetanja i početka formiranja mahuna u vidu uvenuća celih biljaka. Na donjem delu stabla uvelih biljaka, prvo se formiraju vodenaste pege koje obuhvataju stablo u vidu prstena što dovodi do prekida sprovođenja vode i hraniva u ostale delove biljke. Na zaraženim mestima se formira gusta bela navlaka. Kako vegetacija odmiče, obolele biljke se suše i lako se uočavaju na parceli. U stablu zaraženih biljaka, formiraju se crna krupna telašca (sklerocije), veličine 0,5-1 cm.

Sklerocije služe biljci za održavanje bolesti u prirodi i dugo mogu ostati vitalne (čak i do 10 godina). Osim sklerocijama, gljiva se širi i askosporama. U uslovima vlažnog i prohladnog vremena, na sklerocijama se formiraju apotecije s askusima i askosporama. Askospore kada dospeju na biljku, klijaju i na taj način vrše zarazu. Bolest se može preneti i semenom.

Suzbijanje bele truleži predstavlja niz mera koje pomažu da se zaraza redukuje na najmanju meru. Plodored i plodosmena su jedan od značajnih načina za redukovanje zaraze. Bolest se intezivnije i češće pojavljuje na parcelama gde je vlažnost visoka, pa se ne preporučuje gusta setva i navodnjavanje u vreme početka cvetanja. Procenat zaraženih biljaka može se smanjiti i hemijskim tretiranjem fungicidima, ali se u našim uslovima u soji ova mera vrlo retko sprovodi.

Sklerocije su često pomešane sa semenom prilikom žetve, pa proizvođači koji koriste za setvu soje sopstveno, nedeklarisano seme, što savetodavci ne preporučuju, mogu i nesvesno da zaraze naredni usev, a samim tim i parcelu na kojoj će posejati taj usev.

Bilten "Za našu zemlju", broj 69, septembar 2018.