Novosti iz Belchim Fruit Pro tehnologije

Stručna podrška: dipl.inž. Vladimir Vasojević, direktor marketinga i razvoja za Zapadni Balkan, Belchim Crop Protection

U organizaciji kompanije Belchim Crop Protection, 14. novembra, u hotelu Sheraton u Novom Sadu održana je prezentacija novog fungicida na bazi nove aktivne materije izofetamid pod komercijalnim nazivom Zenby i palete proizvoda za kozmetiku voća na bazi regulatora rasta: Perlan, Novagib, Exilis i Kudos.

Uz učešće stranih predavača, predstavljena su inovativna rešenja koja su deo Belchim FruitPro™ tehnologije.

Zenby

Uvek okrenuti potrebama proizvođača, Belchim Crop Protection nastavlja da investira u razvoj novih rešenja za izazove koje donosi budućnost. Izofetamid je nova aktivna materija razvijena u razvojnom centru Ishihara Kaisha Bioscience u Japanu. Rezultat je saradnje hemičara i biologa na istaživanju derivata amidne kiseline. Izofetamid je fungicid širokog spektra delovanja na fitopatogene gljive iz roda askomiceta (Sclerotionia sp., Monilia sp.) i deuteromiceta (Botrytis sp.). Isofetamid pripada novoj hemijskoj grupi phenyl-oxo-ethyl thiophene amida. Jedina je aktivna materija iz te hemijske grupe. Izofetamid je inhibitor succinate ehydrogenase (SDHI), klasifikovan kao deo FRAC grupe 7. Njegova jedinstvena fleksibilna struktura omogućava specifična svojstva koja se razlikuju od drugiih aktivnih materija iste FRAC grupe. Fungicid Zenby deluje na sve razvojne stadijume Botritisa. Njegova flexibilna molekularna struktura ga čini mnogo otpornijim na razvoj rezistencije u odnosu na druge botriticide. Odlikuje ga izuzetna selektivnost, bez štetnih efekata po korisne insekte. Veoma značajna karakteristika, u skladu sa tendencijama proizvodnje hrane bez ostataka pesticida, je i njegova izuzetno povoljna toksikologija, jer je nivo ostataka nakon primene ovog fungicida ispod EU MRL vrednosti.

PROIZVODI ZA KOZMETIKU VOĆA: EXILIS, PERLAN, NOVAGIB I KUDOS

Ekspert partnerska kompanija Fine Agrochemicals, prezentovao je primenu regulatora rasta (hormona), koji su neizostavni u savremenoj proizvodnji voća. Kompanija Fine se fokusira na razvoj i marketing regulatora rasta za voće i konstantno unapređuje njihovu tehnologiju kako bi se zadovoljili zahteve savremene proizvodnje voća. Moderne tehnologije u intenzivnoj proizvodnji voća, podrazumevaju niz tehnoloških zahvata koji obezbeđuju kvalitetan i visok rod svake godine. Među značajnije operacije ubrajaju se: proreda plodova i tretmani kao što su izduživanje plodova, sprečavanje pojave rđaste prevlake i dr. Exilis(R) je regulator rasta visoke čistoće, koji se koristi za proređivanje plodova jabuke i kruške. Sadrži 20 g/l 6-Benzyladenine (6-BA), analog je prirodnom biljnom hormonu citokininu. Citokinin stimuiše deobu ćelija, te na taj način Exilis utiče na krupnoću i izduživanje plodova.

Perlan(R) je regulator rasta koji, zahvaljujući svojim aktivnim materijama 6-benziladeninu (citokininu) kao i giberelinu koji regulišu sintezu proteina i stimulišu izduživanje ćelija, se koristi za smanjenje mrežavosti plodova i za povećanje i izduživanje plodova određenih sorti.

Novagib(R) i Perlan(R) umanjuju pojavu rđaste prevlake izazvane lošim klimatskim faktorima (niske temperature, kiša, visoka relativna vlažnost, oscilacije u temperaturi i relativnoj vlažnosti…) u ranim fazama razvoja ploda, 30-40 dana nakon opadanja latica.

Kudos(R) omogućava proizvođačima da regulisanjem bujnosti zasada, smanje troškove i povećaju kvalitet proizvodova. Proheksadion-Ca, aktivna materija Kudos-a usporava biosintezu giberelina biljaka, smanjujući porast letorasta.

Bilten "Za našu zemlju", broj 72, decembar 2018.