Nova tehnologija u zaštiti semena suncokreta od prouzrokovača plamenjače

Stručna podrška: Slobodan Stefanović, Marketing Support Specialist Corteva Agriscience™, Agriculture Division of DowDuPont

Plamenjača — bolest koja je veoma štetna za suncokret, a njena pojava veoma skupa za proizvođače.

Plamenjača se smatra glavnim problemom kada su bolesti u pitanju u svim evropskim zemljama koje se bave proizvodnjom suncokreta. Plamenjača može da izazove značajna oštećenja useva tako što zaustavlja biljku u porastu ili je potpuno uništi, što dovodi do velikog gubitka prinosa.

Iako je plamenjača bolest koja je široko rasprostranjena, ipak se nalazi na listi karantinskih bolesti u Evropi. Čak i mala prisutnost patogena može dovesti do ozbiljnih posledica u proizvodnji suncokreta i u izvozu semena. Plamenjača se prenosi preko zemljišta i prouzrokuje je gljiva Plasmopara halstedii. Tretman semena fungicidima i genetska otpornost su glavni faktori u borbi protiv ove bolesti.

Kompanija Corteva™ agriscience je otkrila i registrovala novu aktivnu materiju Oksatiapiprolin. To je ujedno i prva aktivna materija u novoj grupi fungicida koja se koristi za kontrolu patogena iz grupe oomiceta.

Preparat na bazi ove nove aktivne materije zove se Lumisena™ i Srbija je prva zemlja u Evropi koja je dobila registraciju za korišćenje ovog fungicida za zaštitu semena suncokreta.

DELOVANJE

Fungicid Lumisena™ deluje na prouzrokovača plamenjače Plasmopara halstedii pre nego što nastanu oštećenja na suncokretu.

Oksatiapiprolin, aktivna materija preparata Lumisena ™ deluje na sve faze u razvojnom ciklusu patogene gljive, što rezultira zdravijim biljkama suncokreta. Fungicid ima preventivno delovanje koje sprečava oslobađanje zoospora i njihovo klijanje i to u vrlo niskim koncentracijama, što je prikazano u priloženom primeru. Preparat štiti biljku od infekcije preko korena, što omogućava nesmetano klijanje i razvoj u periodu kada je biljka najosetljivija.

Fungicid za zaštitu semena suncokreta Lumisena™ predstavlja veliki korak napred u kontroli plamenjače.

U raznim istraživačkim ogledima koje su izvodili vodeći univerzitetski eksperti, utvrđeno je da seme suncokreta tretirano preparatom Lumisena™ pokazuje značajno manju učestalost zaraze plamenjačom u poređenju sa već postojećim rešenjima za tretman semena. Na 29 ogleda postavljenih širom Evrope, na varijantama gde je fungicidom Lumisena™ tretirano seme suncokreta, bilo čak 84% manje zaraženih biljaka prouzrokovačem plamenjače u poređenju sa kontrolom koja nije tretirana. Nije bilo ni ukrštene rezistentnosti sa postojećim fungicidima.

U poređenju sa postojećim rešenjima na tržištu, preparat Lumisena™ pruža snažniju i stabilniju zaštitu protiv prouzrokovača plamenjače.

Poslednjih godina svedoci smo da je mnogo preparata koji se koriste za tretman semena zabranjeno, pre svega zbog svog negativnog delovanja na životnu sredinu. Preparat Lumisena™, kao predstavnik nove generacije preparata za tretman semena, poseduje povoljne ekotoksikološke osobine ako se primeni u skladu sa preporukama. Deluje vrlo efikasno na prouzrokovače bolesti u vrlo niskim koncentracijama i ima veoma nisku toksičnosti na druge organizme. Sve su to preduslovi za uspešnu kontrolu bolesti i očuvanje spoljašnje sredine.

Ogledi u polju su dokazali sve pozitivne osobine preparata Lumisena ™:

• Efikasna kontrola prouzrokovača Plasmopara halstedii

• Značajno manja učestalost zaraze plamenjačom u poređenju sa postojećim rešenjima za tretman semena

• Povećano klijanje biljaka i zdravije biljke što sve utiče na postizanje visokih prinosa

• Visoka efikasnost pri malim količinama primene

• Novi mehanizam delovanja bez ukrštene rezistentnosti sa postojećim fungicidima

• Povoljan ekotoksikološki profil.

Poljoprivredni prizvođači će već ove godine imati priliku da kupe seme suncokreta kompanije Pioneer(R) tretirano preparatom Lumisena™.

Kompanija Corteva™ će nastaviti da radi na inovacijama koje su ključ savremene poljoprivredne proizvodnje i koje mogu značajno pomoći da se ostvare visoki i stabilni prinosi, poštujući pri tome najviše standarde kada je u pitanju zaštita životne sredine.

Bilten "Za našu zemlju", broj 75, mart 2019.