Nov pristup zaštite uljarica PRIMENOM PROSTART™ TEHNOLOGIJE

Stručna podrška: dipl.inž. Slavoljub Birvalski, regionalni menadžer prodaje za teren Vojvodine, Belchim Crop Protection

Nakon odabira adekvatnog sortimenta, unošenja osnovnog đubriva na osnovu analize zemljišta, sledi setva. Nakon setve je potrebno konkurenciju korova svesti na minimum kako usevu ne bi uzimali hranu i vodu. Posle setve useva soje ili suncokreta vreme je za početak primene Belchim ProStart™ tehnologije, gde je reč o primeni herbicida Proman®. koji u sebi sadrži visoko selektivnu aktivnu materiju metobromuron.

Njegova primena je posle setve, a pre nicanja soje i suncokreta u količini primene od 3 l/ha. Prinos se gradi od starta. U fazi kada su se stvorili uslovi za klijanje i nicanje i useva i korova mi smo na neki način već dobili bitku. Rast biljaka nije moguć bez proteina.

Proteini su osnov života. Uljarice su usevi koje se gaje zbog ulja i proteina. Tradicionalni pristupi u zaštiti ovih useva su se bazirali na PostEm tretmanima, nakon nicanja useva i korova, u velikoj meri korišćenjem herbicida koji pripadaju velikoj grupi ALS inhibitora (preparati na bazi aktivnih materija: imazamoks, oksasulfuron, tifensulfuron, tribenuron). Ova grupa herbicida deluje tako što sprečava sintezu proteina kako korova tako I gajenih biljaka naročito pri preporučenim dozama. Često se ovaj štetni efekat ne uzima u obzir, jer to ne može često da se vidi golim okom. Upravo razvijanjem ProStart™ tehnologije i primenom preparata Proman® omogućeno je da se u post primeni herbicida koriste manje doze primene istih i time održava proteinska ravnoteža za dobar prinos uljarica kao i da sadržaj proteina i ulja bude na najvišem nivou. Mnoge semenske kuće su se uverile da se u semenskoj proizvodnji dobija bolji kvalitet semena primenom ProStart™ tehnologije.

Uspešno suzbijanje korova nakon setve, a pre nicanja i u “ranom postu” nosi najmanje 70% prinosa uljarica ten su koristi od primene ove tehnologijevišestruki.

Primenom ProStart™ tehnologije stvoren je herbicidni film kroz koji širokolisni korovi kao što su: ambrozija, štirevi, pepeljuge, abutilon, tatula , ne mogu da prođu jer usvajaju aktivnu materiju i brzo izumiru, a usev raste i razvija se nesmetano. Ukoliko su na parceli prisutni i uskolisni korovi, Proman™ se može kombinovati sa proizvodima na bazi aktivne materijas-metolahlor.

U slučaju da nakon primene herbicida Proman® budu veće količine padavina, ne treba brinuti jer se radi o visoko selektivnom proizvodu, a ujedno usevi neće biti „zadržani“ u porastu po 2-3 nedelje, kao što se dešava sa primenom nekih neselektivnih herbicida.

Svako negativno delovanje herbicida na gajeni usev se ogleda u prekidanju sinteze proteina kod soje i ulja kod suncokreta i na kraju kada dođemo do žetve mi jednostavno nemamo proizvod koji bi odgovarao standardima bonifikacije koja važi svuda u svetu.

Bilten "Za našu zemlju", broj 64, april 2018.