Kako do visokih i stabilnih prinosa pšenice?

Stručna podrška: Syngenta Tim, Syngenta Agro d.o.o. Beograd

Ratari znaju da se u proizvodnji pšenice glavna bitka bije u proleće. Stresni uslovi i velike temperaturne razlike, suša i pojava prouzrokovača ekonomski najznačajnijih bolesti mogu da ugroze sav trud i ulaganja u proizvodnji pšenice. Ukoliko želimo da nam žito dobro rodi i da imamo odličan kvalitet zrna i samim tim veću zaradu, obavezni su tretmani protiv bolesti strnih žita.

Iako se u ovom momentu pšenice nalaze u različitim fenofazama razvoja, na većini parcela se može uočiti prisustvo biljnih patogena prouzrokovača pegavosti lista (Septoria tritici), rđe (Puccinia spp.) i pepelnice (Erysiphae graminis).

Nemojte se dvoumiti da li da štitite pšenicu od bolesti ili ne, jer kada vidite simptome tada je već kasno!

Syngenta u svom programu preparata za tretiranje pšenice ima dobro poznate fungicide CHEROKEE 487.5 SE, AMISTAR EXTRA I ARTEA 330 EC.

 

Dospeva tamo gde drugi ne mogu.

Odličan izbor uspešnih ratara je ARTEA 330 EC, sistemični folijarni fungicid koji se primenjuje u usevu pšenice, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, lisne rđe i sive pegavosti lista u količini 0,5 l/ ha. Zbog izražene sistemičnosti, preparat se usvaja lako, pa padavine koje se mogu javiti svega par sati nakon primene ne umanjuju njegovu efikasnost. Brzo usvajanje i kretanje kroz biljku, zaustavlja dalje širenje zaraze na već obolelim biljkama par sati nakon primene.

Trostruka snaga za veći prinos pšenice

Fungicid CHEROKEE 487.5 SE predstavlja rešenje za miran san. Tri aktivne materije od kojih je CHEROKEE 487.5 SE sačinjen obezbeđuju trostruku zaštitu od svih bolesti lista i stabla pšenice u početnom periodu razvoja. Brzo usvajanje u biljku i odlična pokretljivost pružaju potpunu i dugotrajnu zaštitu. Pšenica tretirana sa CHEROKEE 487.5 SE će rasti zdravo, normalno, oslobođena od bolesti i biće sposobna da da vrhunski prinos. Primenjuje se u količini 1,5 l/ha. Obzirom da u svom sastavu, pored ciprokonazola i propikonazola, sadrži i hlorotalonil, CHEROKEE 487.5 SE može da se preporuči i za efikasno suzbijanje ramulariozne pegavosti ječma (Ramularia collo-cygni).

Kasnije u vegetaciji, primenjen na početku cvetanja, CHEROKEE 487.5 SE u količini 2,0 l/ha, pruža najbolju zaštitu od fuzarioze klasa (Fusarium spp.).

I količina i kvalitet, to se sve više ceni

Za extra prinos, extra kvalitet i extra zaradu pravi izbor je AMISTAR EXTRA u količini primene od 0,75 l/ha. Pored delovanja na glavne prouzrokovače oboljenja lista i klasa pčenice, AMISTAR EXTRA održava biljku fotosintetski aktivnom što za rezultat ima produženje vegetacije i povećanje prinosa. Amistar Extra omogućava biljkama da usvajaju više azota u biljno tkivo, u odnosu na biljke koje nisu tretirane. Zbog povećane količine azota, biljke su zaštićene od eventualne suše, zadržavaju sklop i samim tim možemo da očekujemo dobar i stabilan prinos. Postizanjem visokih prinosa, AMISTAR EXTRA tako indirektno čuva i naše zdravlje, jer veći prinos znači veći prihod - dakle, jedan stres manje za nas!

Imajući u vidu da se u poslednjih nekoliko godina priroda dosta promenila i mi moramo da joj se prilagođavamo. Svakodnevno praćenje useva i svakodnevna razmena informacija i iskustava je neophodna za očuvanje stabilnih i visokih prinosa pšenice.

Bilten "Za našu zemlju", brj 76., 2019.