Filoksera — phylloxera vastatrix (viteus vitifoliae)

Stručna podrška: dipl.inž. Katarina Radonić, PSS Vrbas

Stalnim pregledom površina pod vinovom lozom na terenu Poljoprivredne stručne službe iz Vrbasa, poslednjih godina je uočeno značajno povećanje površina sa prisustvom filoksere. Zaraza je prisutna u sve četiri opštine koje pokriva stručna služba (Vrbas, Kula, Srbobran i Bečej).

Zaraza je, do ove godine, pronalažena samo na uvoznom sadnom materijalu iz Italije i Hrvatske, dok su ove godine, zaraženi čokoti uočeni i na domaćim sortama vinove loze.

Filoksera je vaš iz porodice Phylloxeridae, poreklom je iz Amerike, a u Evropu je doneta još 1833. godine u Englesku, da bi se već 1840. godine prenela u Francusku, gde je napravila pravu pustoš na vinovoj lozi. Do 1860. Godine raširila se po celoj Evropi, uništivši oko milion hektara vinograda. Smatra se da se u našim krajevima, u Srbiji, pojavila 1880.godine u smederevskom vinogorju. Sam naziv roda Phylloxera na grčkom znači suvo lišće, a ime vrste vastatrix na latinskom znači pustošenje.

Filoksera je mala vaš dužine od 0,7 do 1,4 mm žuto smeđe boje. Morfološki se razlikuje više sojeva. Vaši koje žive i razvijaju se na listu, takozvane listašice, imaju kratku rilicu (sisaljku) i glatke su. Vaši koje žive na korenu, takozvane korenašice imaju dugu rilicu i na leđima imaju izrasline ili bradavice.

Na evropskoj lozi celokupan razvoj ove vaši se odvija na korenu. Razvoj je partenogenetski, a vaš prezimljava u obliku larve. Kao posledica uboda vašiju na korenu, stvaraju se sitne (nodoziteti) i krupne (tuberoziteti) izrasline. Ove izrasline sprečavaju normalan protok sokova i hrane kroz koren, pa na kraju koren izumire i propada.

Na američkoj lozi vaš oštećuje list i na njemu se razvija. Sa lica lista se uočava mali ubod, dok se na naličju stvaraju guke u kojima žive vaši. Američke loze imaju deblji plutasti sloj na korenu koje ova vaš ne može da probije, pa je samim tim koren zaštićen. Zimski period prezimljava u formi jajeta, na kori vinove loze. Iz zimskih jaja se, u proleće početkom otvaranja pupoljaka, pojavljuju vaši osnivačice koje  naseljavaju mlado lišće, započinju ishranu i formiraju na naličju lista karakteristične guke. U gukama vaši osnivačice polažu oko 500 jaja. Jedinke zadnje generacije, iz zaraženog lišća spuštaju se u zemlju i zavlače do dubine od 1 metra, gde se hrane korenjem i tako završavaju razvoj. Tokom jeseni na korenju se razvijaju krilati oblici štetočine, koji napuštaju zemlju i sele se na lišće vinove loze. U toku 24 sata polažu dva tipa jaja, veća iz kojih se razviju ženke i manja iz kojih nastaju mužjaci. Ova polna generacija nakon kopulacije, odlaže zimska jaja i time filoksera završava potpuni godišnji razvoj.

Otpornost korena američke loze na ubode filoksere iskorišćena je tako što se evropska loza kalemi na koren američke i na taj način je sačuvana od potpunog propadanja. Danas je gotovo sva loza koja se gaji u Evropi kalemljena na podloge američke loze. Mali deo evropske loze opstao je na terenima sa peskovitim zemljištem na kojima filoksera ne može da se razvija.

Štete od filoksere danas mogu nastati u zasadima loznih podloga gde svojim dejstvom oslabljuju i usporavaju dozrevanje, pa u toku zime može doći do izmrzavanja.

Suzbijanje filoksere se izvodi u matičnjacima primenom biljnih ulja i fungicidima na bazi bakra. Od ulja se mogu koristiti plavo ulje, belo ili crveno ulje. Tretiranja se obavljaju u vreme mirovanja vegetacije.

U toku vegetacije suzbijanje na listu se izvodi insekticidima na bazi tiametoksama i imidakloprida, na samom početku formiranja prvih guka.

Bilten "Za našu zemlju", broj 70, oktobar 2018.