Deklaracija i uputstvo za primenu pesticida

Stručna podrška: dipl.inž. zaštite bilja Maja Sudimac, PSS Pančevo

Na početku smo nove sezone u biljnoj proizvodnji. Kao što nam je cilj da u svakoj novoj godini budemo bolji, uspešniji po prihodima, tako bi se uspeh mogao meriti i u povećanju odgovornosti prema sebi, drugima i životnoj sredini kada je u pitanju korišćenje pesticida. Pesticidi se primenjuju saglasno Zakonu o sredstvima za zaštitu bilja, na osnovu dozvole za promet i primenu preparata.

Pre rukovanja pesticidima svaki korisnik je dužan da pročita deklaraciju i uputstvo za primenu pesticida. Nekada proizvođači primenjuju pesticid na osnovu prethodnog iskustva u primeni ali svaka nova godina donosi nove registracije koje možda sadrže različitu količinu aktivne materije, različite formulacije i druge važne, odlučujuće činioce u određivanju doze i načina pripreme radnog rastvora.

Deklaracija je utisnuta sito-štampom ili je zalepljena na pakovanju preparata.

Uputstvo za primenu može biti utisnuto sito-štampom na pakovanju, zalepljeno na pakovanju ili odštampano u vidu malebrošure, prikačeno ili zalepljeno sa strane pakovanja preparata.

Sadržaj uputstva za primenu:

• Naziv, namena, oblik formulacije i sastav preparata

• Štetni organizmi za čije je suzbijanje preparat registrovan (narodni i latinski nazivi)

• Usev, zasad, objekat ili drugo na čemu pesticid može biti upotrebljen

• Količina i način primene

• Vreme primene i maksimalan broj tretiranja

• Mogućnost mešanja sa drugim preparatima

• Karence, tolerance, vreme razgradnje i radne karence

• Otrovnost, obaveštenje o opasnosti i merama predostrožnosti, preventivne mere, simptomi trovanja, prva pomoć i lečenje

• Negativno delavonja na vodu i organizme u vodi

• Zaštitna oprema, skladištenje, način uklanjanja prazne ambalaže, dekontaminacija, i druge korisne informacije.

Želimo vam uspešnu sezonu u primeni sredstava za zaštitu bilja, uz dodatni oprez i povećanje društvene odgovornosti pri rukovanju sa pesticidima.

Bilten "Za našu zemlju", broj 75, mart 2019.