Zaštita kukuruza za profesionalce

Stručna podrška: dipl.inž. Vladimir Vasojević, direktor prodaje i marketinga za Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Belchim Crop Protection

Vremenske prilike, koje su nam krajem aprila i početkom maja donele veliku količinu padavina praćenih nižim temperaturama vazduha, imale su za posledicu izrazit stres kod tek izniklih biljaka kukuruza. Uzimajući u obzir da je nega useva odnosno zaštita od korova u ovom trenutku najvažnija operacija u borbi za prinos, mora se povesti računa o izboru sredstava za suzbijanje korova.

Već dokazan i pouzdan herbicid Motivel Extra 6 OD je savremeno formulisan herbicid koji je visoko selektivan prema usevu kukuruza, a izuzetno je efikasan u suzbijanju uskolisnih korova poput divljeg sirka iz rizoma i semena, muhara ali i širokog spektra širokolisnih korova u ranim fazama razvića. Motivell extra 6 OD se može bezbedno primenjivati do faze kada kukuruz ima osam razvijenih listova.

Kada se posmatra uzrast korova optimalno je da se Motivell extra 6 OD primeni kada je divlji sirak visine 10 do 15 cm, a širokolisni korovi se nalaze u fazi od 2 do 4 lista. Da bi u potpunosti zaštitili kukuruz od većine korova, potrebno je posvetiti pažnju i širokolisnim korovima koji nešto kasnije niču. Palamida, ambrozija, čičak kao i drugi korovi mogu značajno da naškode usevu kukuruza i utiču na smanjenje prinosa. Rešenje za suzbijanje teških, širokolisnih korova je u dodatnoj primeni partner herbicida Temsa koji je formulisan u SMART Formulation Systemu ™ što podrazumeva kompletan koktel ađuvanata i koformulanata čija je funkcija da preparat bude sposoban da beskompromisno suzbije najširi mogući spektar širokolisnih korova.

Preparat Temsa sadrži aktivnu materiju mezotrion, a uz SMART formulation system™ ađuvanata on postaje bezbedno, visokoefikasno i visokoselektivno herbicidno sredstvo koje će u svim uslovima „očistiti” usev kukuruza od širokolisnih korova.

Potrebno je naglasiti da primena kombinacije dva preparata Motivell extra 6 OD u količini 0.7 l/ha i preparata Temsa u količini 1 l/ha obezbeđuje ono što svi proizvođači priželjkuju, a to je čist usev bez izuzetka i potencijal za visok prinos kukuruza.

Ova kombinacija herbicida donosi efikasno suzbijanje svih uskolisnih i širokolisnih korova uz maksimalnu bezbednost useva kukuruza. Potvrda ovoj činjenici je primena ove kombinacije herbicida u semenskoj proizvodnji kukuruza širom Evrope koja ne dozvoljava improvizaciju i propuste.

CornPro™ tehnologija sa primenom herbicida Motivell extra 6OD i Temsa je ta koja daje odgovor na sva pitanja profesionalne zaštite kukuruza od korova našim poljoprivrednim proizvođačima.

Bilten "Za našu zemlju" broj 77, 2019.