Upoznajte Bureau Veritas

Stručna podrška: Bureau Veritas tim

Kompanija Bureau Veritas je pozicioniran kao svetski lider u uslugama ocenjivanja usaglašenosti i sertifikacije, u oblasti sistema menadžmenta kvaliteta, zdravlja i bezbednosti, životne sredine i društvene odgovornosti.

Kompanija Bureau Veritas postoji preko 190 godina. Promet u 2018.godini iznosio je 4.8 milijardi €, koji je ostvaren sa 76.000 zaposlenih u 1.400 kancelarija i laboratorija u 140 zemalja sveta i saradnjom sa preko 400.000 klijenata.

Od osnivanja, 1828. godine, izgrađena je priznata reputacija sa stručnošću i tehničkom ekspertizom kako bi se poboljšala produktivnost i performanse poslovnih partnera, pomažući da se smanje rizici raznih poslovnih komponenti i omogući izgradnja odgovornog i sigurnog posla.

Bureau Veritas pruža i savetodavne usluge, pomažući organizacijama u zaštiti brendova, imovine i poslovanja. Prepoznat i akreditovan od strane vodećih nacionalnih i međunarodnih organizacija, osnovne vrednosti Bureau Veritas uključuju integritet i etiku,nepristrasnost, socijalnu i ekološku odgovornost i fokus na korisnike.

USLUGE KOJE NUDI KOMPANIJA BUREAU VERITAS:

SERTIFIKACIJA

Bureau Veritas je sertifikovao veliki broj kompanija širom sveta po osnovu različitih standarda. Kontinuirano obezbeđujući bezbednost i kvalitet proizvoda, ovaj broj se iz dana u dan sve više uvećava. Oblasti za koje Bureau Veritas nudi usluge sertifikacije:

• QHSE ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);

• Održivost ( ISO 50001, IAO 20001, ISO 22301, GHG);

• IT bezbednost ( ISO 27001, GDPR);

• Auditi po specifično razvijenim šemama ( SQMS, SWA-McDonalds, GHSMS- PEPSICO, Barilla audit);

• Sertifikacija društveno odgovornog poslovanja (SMETA-SEDEX audit).

KONTROLA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Kompanije u okviru poljoprivredno-prehrambenog sektora moraju uticati na minimizaciju rizika uz ostvarivanje maksimalne kontrole na svim stranama u lancu snabdevanja. Roba se mora prevoziti u čistim transportnim sredstvima: brodskim skladištima i štivama, cisternama, kontejnerima, kamionima, železničkim kolima i baržama. Od izuzetne važnosti jeste obezbeđivanje kvaliteta, količine i vrednosti robe kojom se trguje i pridržavanje zahteva za bezbednost i usaglašenost na svim globalnim destinacijama. Kontrola poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i robe uključuje pregled proizvoda prema određenim kriterijumima kao što sukvalitet, težina, pakovanje i obeležavanje. Inspektori kompanije Bureau Veritas mogu pregledati sve operacije, utvrđujući kvalitet kontrolisanog entiteta analizom u akreditovanim i ovlašćenim laboratorijama. Bureau Veritas Srbija je punopravan član GAFTA i FOSFA udruženja kao superintendent kompanija.

Obim kontrolisanja može obuhvatati jednu ili više navedenih usluga:

• Kvalitet i težina

• Pakovanje i obeležavanje

• Uzorkovanje i analize

• Tovarni prostor (kontejner/kamion/ brod) - vizuelna inspekcija pre utovara robe

• Utovar/ istovar/ prijemni nadzor

• Prevoz sa blombiranjem ukoliko je potrebno

• Merenje gaza plovila

• Nadzor kalibracije

• Sledljivost

• Kontrola i monitoring zaliha

• Sprovođenje IP Programa

• Fumigacija

• Inspekcijski izveštaj.

OBUKE

Bureau Veritas ima novi razvojni program široke palete edukativnih aktivnosti uključujući: kurseve, workshop-ove i web-inare javnog i in-house karaktera. Obukama su pokrivene različite oblasti: sistemi menadžmenta kvaliteta, životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu, bezbednosti hrane, bezbednost informacija, upravljanje projektima i rizicima, energetska efikasnost, društvena odgovornost, unapređenje procesa, ocenjivanje usaglašenosti i mnoge druge.

OCENA USAGLAŠENOSTI BRODOVA

Bureau Veritas procenjuje usaglašenost brodova sa specifičnim skupom pravila, sa akcentom na proveru strukture i pouzdanosti rada brodskih mašina i sistema, što doprinosi kako sigurnosti brodova, tako i zaštiti životne sredine u oblasti pomorstva.

INDUSTRIJA

Bureau Veritas pruža usluge visokog kvaliteta u oblasti industrije. Kao pouzdan partner, nudi inovativna rešenja koja prevazilaze jednostavno usaglašavanje sa zakonima i standardima, smanjujući rizik i unapređujući performanse. Pomaže organizacijama da postignu više u svojoj industriji, što podrazumeva:

• Obezbeđenje kvaliteta procesa industrijskih objekata i opreme;

• Nafta i Gas-Energija i oprema;

• Obnovljivi izvori energije (vetro parkovi sa opremom);

• Procesna oprema i proizvodnja;

• Zavarivanje (ISO 3834 seritifikacija, sertifikacija zavarivača, kvalifikacija tehnologija);

• NDT; QA/QC;

• Praćenje stanja opreme; Due Diligence; CE i AAA usaglašavanje;

• ATEX (Ex oprema).

ISPITIVANJE, KONTROLISANJE I OCENA USAGLAŠENOSTI INFRASTRUKTURE I GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

Bureau Veritas pruža usluge ispitivanja, kontrolisanja i ocene usaglašenosti za izgradnju koje su potrebne za planiranje i upravljanje većim građevinskim i infrastrukturnim projektima.

Ovi programi sertifikacije obuhvataju:

• ISO 55001 Upravljanje imovinom, koji pomaže da se ostvari maksimalan povraćaj investicija;

• ISO 9001 i ISO 14001, koji omogućavaju da se ispoštuju propisi o kvalitetu i upravljanju životnom sredinom;

• ISO 45001, koji procenjuje sisteme upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu kako bi se sprečile nesreće i povrede povezane sa radnim mestom.

POTVRDITE SVOJU VREDNOST I POSTANITE DEO MEĐUNARODNE PORODICE PRIZNATE ŠIROM SVETA!

 

Bilten "Za našu zemlju" broj 77, 2019.