Systiva-360 stepeni zaštite od setve do proleća

Stručna podrška: dipl.inž. Aleksandar Jotov, Technical Manager, Basf d.o.o. Beograd

Sve do 20. veka bilo je moguće da čak i dve generacije ljudi „prožive“svoje živote bez nekih naročitih promena. Ulaskom u 20. vek, tempo života postaje brži, brzina promena ogledala se već u nekoliko decenija, dok 21. vek, sa digitalizacijom kao osnovom, donosi promene u kvalitetu života gotovo na godišnjem nivou.

BASF je kompanija koja postoji 150 godina i to upravo zahvaljujući inovacijama koje postavljaju nove odrednice i usmeravaju razvoj različitih industrija. Mnogi ne znaju da prva Haber-Bošova sinteza amonijaka koja je udarila temelj primeni mineralnih đubriva potiče iz kompanije BASF, kao i savremeni izolacioni materijali u građevinarstvu Styropor, Styrodur, prvi strobilurin i ogroman broj drugih patenata. Danas su u fokusu baterije za električne automobile, materijali za proizvodnju vetrenjača i kao i pre 150 godina ono što znači život – poljoprivreda.

Jedna od poslednjih inovacija iz Basf kuhinje je fungicid Systiva(R). Visoki, stabilni prinosi uz zahtevani kvalitet kod strnih žita, nisu mogući bez vrhunske tehnologije. A čak i kada se uradi sve što je potrebno ostaje problem vremenskihuslova. Systiva(R) daje neophodnu sigurnost proizvođačima - kada nije moguće na vreme obaviti zaštitu u rano proleće usev je zaštićen, ako je suša u jesen pomaže pri ukorenjavanju, kod oštrih zima pomaže u prezimljavanju, sprečava pojavu bolesti u jesen. Systiva(R) se koristi uz osnovni tretman semena.

Prednosti koje Systiva(R) daje poljoprivrednim proizvođačima:

• jedini fungicid za tretiranje semena koji štiti list

• jesenja i rano-prolećna zaštita od najvažnijih bolesti lista (septorija, rđa, mrežasta pegavost, pepelnica...)

• dodatna zaštita od bolesti semena

• jača imunitet i kondiciju biljke: bolji razvoj korenovog sistema, intenzivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima

Zahvaljujući fungicidu Systiva(R), koja štiti od jesenjih infekcija, prvi tretman se može odložiti pa i u potpunosti izbeći u zavisnosti od godine. Obzirom da u proleće Systiva(R) pruža izuzetno dobru zaštitu od prouzrokovača bolesti lista i stabla, to u startu obezbeđuje više prostora i štedi dragoceno vreme. Proizvođači više ne moraju toliko brinuti o pritisku koji stvara rana pojava bolesti jer se zaštita nalazi na licu mesta, već od same setve.

Systiva(R) štiti od najvažnijih bolesti lista i stabla, a kod pšenice su to pre svega siva pegavost (Septoria tritici), rđe i pepelnice i kod ječma, pre svega od najznačajnijih bolesti, mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) kao i sočivaste pegavosti (Rhyncosporium secalis).

Tretman semena fungicidom Systiva(R) vrši se u profesionalnim doradnim centrima kako bi standardi kvaliteta bili u potpunosti zadovoljeni. Obratite se svojim dobavljačima za seme pšenice i ječma tretirano fungicidom Systiva(R).

 

Bilten "Za našu zemlju", broj 81., 2019. godine.