Šta ako prinos ječma iz budućnosti mogu postići već danas?

Stručna podrška: Syngenta tim, Syngenta doo Beograd

Vreme je za promene.

Hyvido(R) je jedini hibridni ječam na našem tržištu, namenjen svim naprednim proizvođačima ječma. Dobijen je ukrštanjem dveju genetski različitih roditeljskih linija čiji proizvod je hibrid, koga u F1 generaciji karakterišu odlična agronomska svojstva i visina prinosa. Odlikuje se poboljšanim korenovim sistemom, ranijim i bržim razvojem, boljim iskorišćavanjem vode i hranljivih materija kao i većim prinosom zrna i biomase. Zbog svojih prednosti, obezbeđuje dobar razvoj i bujnost useva u različitim vremenskim uslovima i pruža stabilnost u proizvodnji ječma.

Hibridni ječam Hyvido(R) je veoma atraktivnog izgleda, sa izuzetno razvijenim, bujnim biljkama, što ima svoje prednosti naročito u teškim i stresnim uslovima proizvodnje.

HIBRIDNI JEČAM Hyvido(R) PREPORUČUJEMO:

• Za intenzivne proizvođače koji žele rekordne rezultate u žetvi

• Za gajenje na svim tipovima zemljišta

• Za stresna područja, kao i na nešto lošijim tipovima zemljišta

• Setveni standard od samo 200 zrna/m2

KLJUČNE PREDNOSTI:

• Hibridni ječam srednje veličine

• Veća i kvalitetnija proizvodnja zrna i slame

• Brz razvoj mlade biljke ječma i povećana sposobnost porasta

• Veće i šire lišće, naročito list zastavičar

• Do 70% bolje razvijen korenov sistem

• Do 30% bolje usvajanje vode i hranljivih materija (azot)

• Bujniji usevi sa istim načinom đubrenja

Hyvido(R) Jallon se nalazi u pakovanju od 500.000 zrna po setvenoj jedinici.

SETVA:

Setvena norma: 4 vreće na 1 hektar.

Setvu obaviti u optimalnom roku od 25.09 - 15.10. i na dubini od 2,5 -3,5 cm.

ĐUBRENJE:

• Analiza zemljišta je obavezna.

• Osnovno đubrenje uraditi formulacijama bez azota.

• Prolećnu prihranu uraditi u dva puta. U prvoj prihrani, po prezimljavanju, dodati 30%, a u drugoj prihrani (formiranje prvog kolenca) 70% od ukupnog azota uključujući i zemljišne rezerve. Ukupna količina azota ne sme preći 140-160 kg/ha, uključujući i zalihe u zemljištu, a u zavisnosti od stanja useva i intenziteta proizvodnje.

ZAŠTITA HYVIDO(R) JALLON:

U jesen tretirati insekticidom radi suzbijanja vašiju.

Suzbijanje korova izvršiti primenom herbicida u ranoj razvojnoj fazi radi nesmetanog razvoja ječma.

U proleće 2-3 dana nakon druge prihrane obavezno primeniti regulator rasta Moddus Evo u količini 0,6 l/ha (faza pojave prvog kolenca).

Prvi fungicidni tretman: obaviti u fazi vlatanja BBCH 31-33 primenom preparat Artea u dozi 0,5 l/ha (radi smanjenja troška prvi fungicidni tretman moguće je kombinovati sa regulatorom rasta).

Drugi fungicidni tretman: obaviti kada je list zastavičar potpuno razvijen (BBCH 45-49, ne duže od 25 dana nakon prvog fungicidnog tretmana) primenom preparata Amistar Extra u dozi 0,75 l/ha.

 

 

Bilten "Za našu zemlju", broj 80, 2019. godina.