Sertifikacija održivog snabdevanja biogorivima i biomasom

Stručna podrška: Jovan Zagorac, CDT manager, Bureau Veritas doo Beograd,Commodities Department

ISCC (International Sustainability and Carbon Certification Sistem) je prva u svetu priznata sertifikaciona sema za sertifikaciju i odrzivu proizvodnju biomase i biogoriva. Sertifikaciona oznaka ISCC je garancija da je biogorivo proizvedeno na održiv način. Sertifikacija ISCC-a ima za cilj motivisanje proizvođača biomase i biogoriva kao i njihovo uključivanje u stabilan i održiv razvoj ove aktivnosti u svetu.

Prednosti sertifikacije prema zahtevima ISCC-a:

• pouzdani dokaz o usklađenosti sa kriterijumom održivosti prema Direktivi 2009/28 EC

• smanjenje emisije gasova staklene bašte

• održivo upravljanje zemljištem, zaštita prirodne biosfere

• zaštita ljudskih prava i prava zaposlenih

• poslovna sigurnost

• olakšana trgovina biomasom

Sertifikacija održivog snabdevanja biogorivima i biomasom

Sertifikacija održivog snabdevanja biogorivima i biomasom postala je obavezna u EU. Zahtevi evropskog zakonodavstva i nacionalnih zakona u oblasti upotrebe biogoriva, učinili su održivu proizvodnju preduslovom za racionalno korišćenje biomase i biogoriva, a broj sertifikovanih organizacija je sve veći. Održivi lanac snabdevanja znači dokumentovani i sledljivi put od proizvodnje sirovine do finalnog proizvoda.

Sledljivost je osigurana putem masenog bilansa i zahteva da se poštuju održivi kriterijmi u svim delovima od proizvodnje biomase do distribucije. Bureau Veritas Certification Poljska kao deo Bureau Veritas Grupe je akreditovana od strane ISCC-a kao sertifikaciono telo i poseduje višegodišnje iskustvo, stručan i osposobljen kadar za sve opsege ISCC sertifikacije. BV Grupa je globalno raširena sertifikaciona kuća i jedna od vodećih na polju izdatih sertifikata. Pored ISCC sertifikacije, Bureau Veritas nudi sertifikaciju i drugih šema koje su nastale od ili na osnovama ISCC-a:

REDcert

REDcert, vodeća nemačka organizacija za sertifikaciju održivog snabdevanja biogorivima i biomasom, osnovana je 2010. godine i do sada je sertifikovala više od 900 kompanija.

Osnovni principi REDcert:

• Zajednička odgovornost: uspostavljanjem REDcerta, zainteresovane strane su preuzele odgovornost za aktivno promovisanje sertifikacije održivih isporuka biogoriva.

• REDcert pokriva sve faze proizvodnje biogoriva (proizvodnja, nabavka i skladištenje biomase, proizvodnja i distribucija biogoriva).

• Visoki standardi EU: REDcert je namenjen sertifikaciji biomase poreklom iz EU.

Dosledno poštovanje regulatornih zahteva uključuje:

Garancija porekla biomase

Posvećenost standardima EU u oblasti zaštite životne sredine, zaštićenih područja i sigurnosti hrane. Pouzdani dokazi o smanjenju emisije gasova staklene baste REDcert svim onima koji koriste sertifikovane biogoriva i biomasu osiguravaju poštovanje svih propisa EU (unakrsna usklađenost). REDcert omogućava svim učesnicima u proizvodnom lancu biomase da budu ravnopravno zastupljeni na tržištu. REDcert prihvata brojne učesnike na tržištu kao dokaz održivog snabdevanja biogorivom i biomasom. Učešće eksperata iz svih zainteresovanih strana osigurava da se sertifikacija održive njege sprovodi efikasno i pod konkurentnim uslovima. REDcert je priznat od strane nemačkog Ministarstva poljoprivrede i hrane, što garantuje transparentnost procesa sertifikacije i sistema sankcija.

ISCC Plus Scheme

ISCC Plus omogućava sertifikovanim organizacijama da prošire sertifikaciju održive proizvodnje na druge proizvode u okviru ISCC šeme. Na primer – prehrambena ulja, ostatke ceđenja koji se koriste za stočnu hranu i hemijske nusproizvode.

Svi ovi proizvodi mogu osigurati sledljivost u celom lancu snabdevanja usled korišćenja održivih sirovina i kontrole internih procesa u organizaciji koja sledi pravila masovnog balansiranja i izračunavanja emisija gasova staklene baste i drugih zahteva održive proizvodnje kroz ISCC sistem. Naravno, organizacija može biti sertifikovana i kao organizacija čija aktivnost nije vezana samo za proizvodnju biomase i biogoriva. ISCC nudi novu priliku za proizvođače sirovina, proizvodne pogone koji imaju širok spektar proizvoda i pružaju klijentima održive nivoe na svim nivoima, kao i krajnje korisnike održivih proizvoda. Korisnost ove šeme je veoma široka i omogućava organizaciji da pokrije nekoliko oblasti sa jednim sertifikatom i implementiranim sistemom održive proizvodnje. Usklađivanjem sa zahtevima ISCC sistema za sertifikaciju biomase, može se sertifikovati održiva proizvodnja I snabdevanje čvrstim biogorivima i biomasom, što je u svakom slučaju dobrodošlo na rastućem tržištu i korišćenjem čvrste biomase u energetske svrhe. Upotreba sistema pruža krajnjim korisnicima da proizvod koji oni koriste nije proizveden na način koji bi bio štetan za životnu sredinu i ne bi uzeo u obzir socijalne aspekte proizvodnje. To je socijalni aspekt koji odvaja ISCC od drugih sličnih programa, jer su socijalni kriterijumi održive proizvodnje veoma visoki. Da je sertifikacija kriterijuma održivosti pravi put, takođe pokazuje brzo rastući broj sertifikovanih organizacija u ISCC. Nova ISCC Plus sema će definitivno ojačati  upotrebljivost sistema i povećati krug korisnika i klijenata koji veruju kako sertifikovanim organizacijama tako i sertifikovanim proizvodima.

Bureau Veritas Srbija zato u svojim redovima ima i može da obezbedi vrlo stručan tim koji će pomoći proizvođačima bio mase (i ne samo njima) da sertifikuju svoju proizvodnju i stanu rame uz rame sa ostalim evropskim proizvođačima.

 

Bilten "Za našu zemlju", broj 80, 2019.godina.