Pokrenite Prinos Plus u strnim žitima

Stručna podrška: BASF Agro Tim, Basf doo Beograd

U poslednjih nekoliko godina sa sve većim zahtevima poljoprivredne industrije u smislu kvaliteta i sa podizanjem nivoa zahteva potrošača, neminovno je došlo i do poboljšanja kvaliteta poljoprivrednih proizvoda. Ukoliko žito treba dobro da rodi sa dobrim kvalitetom zrna i većom zaradom, obavezni su tretmani protiv bolesti strnih žita. Međutim, zavisnost od vremenskih uslova tokom tretmana i nepovoljni vremenski uslovi tokom zime, predstavljaju veliki stres kako za useve, tako i za proizvođače.

Kompanija BASF se uvek trudi da ponudi nešto inovativno što će olakšati borbu sa svim izazovima, a na kraju dovesti do stabilnih i očekivanih prinosa, u skladu sa primenjenom tehnologijom. Iz tog razloga je na tržištu preparat Systiva(R).

Systiva(R) je prvi sistemični fungicid koji se primenjuje direktno na seme, zajedno sa osnovnim tretmanom semena, a efikasno deluje na bolesti lista – sivu pegavost pšenice, pepelnicu, lisne rđe, mrežastu pegavost, ramularioznu pegavost i dr. Osnovni tretman semena je usmeren na suzbijanje bolesti koje se prenose semenom ili preko zemljišta, dok Systiva(R) omogućava dugotrajno i sveobuhvatno suzbijanje bolesti lista.

U optimalnim godinama sa uobičajenim pritiskom bolesti, PRESKAČE SE prvi prolećni tretman pšenice, dok u kišnim godinama sa jačim pritiskom bolesti, prvi tretman se ODLAŽE.

Rana setva pšenice i ječma podstiče rano razvijanje bolesti. U poslednjih nekoliko godina, usled blagih zima, dolazi do ranog zaražavanja pšenice i ječma sa različitim gljivičnim oboljenjima koji su uglavnom i ograničavajući faktor prinosa. Tu se pre svega misli na prugavost ječma, sočivastu pegavost, mrežastu pegavost ječma i sivu pegavost pšenice. Rana zaraženost sa ovim patogenima lista tokom jeseni, dovodi do snažnijeg napada bolesti u proleće, pa iz tog razloga neki proizvođači moraju da reaguju tretmanom već u jesen.

Seme tretirano fungicidom Systiva(R) je zdravije, a biomasa korena može se povećati i do 36%. Koren je snažniji, a ukupna dužina korena povećava se do 29% u odnosu na netretirane kontrolne uzorke. To obezbeđuje bolji rast useva u jesen, posebno u nepovoljnim uslovima kao što su duži sušni period ili lošije pripremljeno zemljište za setvu.

Systiva(R) je prvi sistemični fungicide koji se nanosi direktno na seme i koji efikasno deluje na bolesti lista. Ovaj folijarni fungicid nije namenjen za folijarni tretman pšenice i ječma, već se njime tretira seme. Sadrži novu, moćnu aktivnu supstancu Xemium(R) - inovaciju iz grupe SDHI inhibitora. Nakon tretiranja semena i setve, Xemium(R) vrlo brzo prodire u biljku i ravnomerno se distribuira od korena do listova. Onog trenutka kada gljiva dođe u kontakt sa biljkama koje su tretirane Systivom(R), Xemium(R) brzo prekida dotok energije i blokira metabolizam biljnog patogena. Rast gljivičnih ćelija se zaustavlja u trenu i gljiva ne može dalje da se širi i razvija.

Njegova jedinstvena pokretljivost kroz biljku sa dugotrajnom efikasnošću, dovode do izuzetnih AgCelence(R) efekata na fiziologiju biljaka u polju. Pozitivno utiče na opštu vitalnost i dobar razvoj korenovog sistema, kao i sigurnije prezimljavanje biljaka u uslovima ekstremno niskih temperatura u toku zime.

Prednosti koje Systiva(R) daje poljoprivrednim proizvođačima su što:

  •  Nije potrebna rana primena fungicida
  •  Štiti dugotrajno od najznačajnijih bolesti lista pšenice i ječma
  •  Pokazuje AgCelence(R) efekte
  •  Poboljšava otpornost na prezimljavanje
  •  Utiče na povećanje prinosa

Doza primene fungicida Systiva(R) je 100ml na 100 kg semena.

Preporuka proizvođačima je da od svojih dobavljača na vreme traže seme ječma i pšenice dorađeno sa Systivom (R), kako bi se u vreme setve izbegle nepotrebne gužve.

 

Bilten "Za našu zemlju", broj 80, 2019. godina.