Novi način tretmana semena

Stručna podrška: Syngenta tim, Syngenta doo Beograd

Novi tretman semena koji poboljšava razvoj korena i utiče na povećanje prinosa, novi nivo zaštite semena za vrhunske prinose.

VIBRANCE(R) DUO je registrovan u pšenici, ječmu, tritikaleu, raži i ovsu za suzbijanje ključnih bolesti koje se prenose preko semena ili zemljišta. Fungicid ima dve aktivne materije: 25 g/l fludioksonil i 25 g/l sedaksan.

Primena VIBRANCE(R) DUO:

1. Pšenica – za suzbijanje snežne plesni (Fusarium nivalis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum), glavnice (Tiletia tritici), gari (Ustilago nuda), fuzarioza i smeđe truleži (Rhizoctonia spp.) u količini 200 ml/100 kg semena u toku dorade semena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od 0-1,5 l/100 kg semena

2. Ječam – za suzbijanje snežne plesni (Fusarium nivalis), prugavosti lista ječma (Fusarium nivalis), gari (Ustilago nuda, Ustilago hordei), fuzarioza (Fusarium spp.) i smeđe truleži (Rhizoctonia spp.) u količini 200 ml/100 kg semena u toku dorade semena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od 0-1,5 l/100 kg semena

3. Tritikale - za suzbijanje snežne plesni (Fusarium nivalis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum), glavnice (Tiletia tritici), gari (Ustilago tritici), fuzarioza (Fusarium spp.) u količini 200 ml/100 kg semena u toku dorade smena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od 0-1,5 l/100 kg semena

4. Raž - za suzbijanje snežne plesni (Fusarium nivalis), sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum), glavnice (Tiletia tritici), gari (Ustilago tritici), fuzarioza (Fusarium spp.) i crne truleži stabljike (Urocystis acculata) u količini 200 ml/100 kg semena u toku dorade semena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od 0-1,5 l/100 kg semena

5. Ovas - za suzbijanje otkrivene gari (Ustilago avenae) i fuzarioza (Fusarium spp.) u količini 150 ml/100 kg semena u toku dorade semena u zatvorenim uređajima za tretiranje, uz utrošak vode od 0-1,5 l/100 kg semena.

Brži i snažniji razvoj korenovog sistema - što zajedno za izuzetnom efikasnošću u suzbijanju fuzarioza, glavnice, gari i drugih bolesti - doprinosi očuvanju potencijalnog prinosa. Brzo nicanje, ukorenjavanje i bokorenje useva omogućavaju bolju absorpciju vode i hranljivih materija, pri čemu se povećava otpornost na brojne stresne faktore.

Prednosti primene VIBRANCE(R) DUO:

• Ne spira se i ne dopire u dublje slojeve zemljišta – formira zaštitni sloj oko semena, duž korenovog sistema i stabla pri čemu se postiže dugotrajnija zaštita biljaka/useva

• Sistemik sa kontaktnim i kurativnim dejstvom

• Izuzetna efikasnost u suzbijanju snežne plesnivosti i gari

• Smanjen je rizik od nastanka rezistentnosti

• Podstiče brže klijanje i nicanje, čak i pri nepovoljnim vremenskim uslovima

• Uniformno nicanje i jače bokorenje useva

• Stimuliše razvoj i bočno grananje korenovog sistema

• Pozitivne efekte ispoljava i u uslovima vlažnog i hladnog vremena i u regionima sa suvom klimom

• Veoma dobro prijanjanje i zadržavanje na semenu

• Bezbedan za upotrebu i prepakivanje

• Može se primeniti razređen ili nerazređen od 0 do 1,5 l vode na 100 kg semena

• Inovativna formulacija za tretman semena

Nova tehnologija zaštite semena zasnovana je na kombinaciji dokazanog fludioksonila i vrhunskog SDHI fungicida – sedaksana.

VIBRANCE(R) DUO dokazano omogućava brži i snažniji razvoj korenovog sistema, pri čemu biljke lakše podnose stresne situacije i ulaze bolje pripremljene za zimu.

VIBRANCE(R) DUO predstavlja kombinaciju dve aktivne supstance (fludioksonil i sedaksan). Sedaksan je fungicid iz najnovije grupe SDHI molekula, koje karakteriše izuzetno sistemično dejstvo. Zahvaljujući svojoj mobilnosti sedaksan štiti ne samo seme, već i ceo korenov sistem i mlade biljke u kritičnim fazama razvoja.

 

U kombinaciji sa fludioksonilom, koji ima kontaktno dejstvo, fungicid omogućava vrhunsku zaštitu od najznačajnijih prouzrokovača bolesti strnih žita. Još jedna velika prednost VIBRANCE(R) DUO je stimulativno dejstvo na vigor biljaka i razvoj snažnijeg korenovog sistema (bolje ukorenjavanje).

Syngenta ogledi širom sveta su pokazali da uz pomoć VIBRANCE(R) DUO dobijamo 300-500 kg/ha veći prinos u odnosu na standarnde fungicidne tretmane semena.

 

BIlten "Za našu zemlju", broj 81, 2019. godine.