Konkursi za dodelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim i zemljoradničkim zadrugama za 2019. godinu

Stručna podrška: Jelena Nestorov Bizonj, sekretar, Zadružni savez Vojvodine

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća, raspisao je u julu tekuće godine, javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava poljoprivrednim i zemljoradničkim zadrugama za 2019. godinu. Ova vrsta konkursa je raspisana treću godinu za redom, a u okviru realizacije Programa podrške sprovođenja mera ravnomernog regionalnog razvoja, kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemljoradničke i poljoprivredne zadruge na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i AP Kosovo i Metohija.

Rok za podnošenje prijava po konkursu je bio do 15. avgusta za novoformirane i stare zadruge, a za složene zadruge rok je do 01. septembra 2019. godine. Kao i prethodne godine, i u 2019. godini, zemljoradničke zadruge su iskazale veliki interes za učešće na ovom konkursu. Službe Zadružnog saveza Vojvodine su pružale stručnu pomoć svim zainteresovanim zadrugama, u cilju pripreme prijave za konkurs u skladu sa postavljenim uslovima za apliciranje

Specifičnosti ovog konkursa u odnosu na druge mere podrške za koje zadruge mogu konkurisati, prvenstveno se ogledaju u tome što su sredstva namenjena isključivo za zadruge, i u celini su bespovratna namenska sredstva za investicije u opremu. Takođe, ne postoje ograničenja u pogledu veličine registrovanog gazdinstva, broja grla stoke, ili drugih uslova, koji su prisutni u konkursima koji se realizuju iz agrarnog budžeta.U skladu sa navedenim, sve zadruge koje ispunjavaju minimalne uslove konkursa mogu aplicirati za ova sredstva, bez obzira na veličinu registrovanog gazdinstva zadruge.

Maksimalni iznosi sredstava za koje se može konkurisati su: 7.500.000,00 dinara za novoformirane zadruge (koje su osnovane 2017, 2018, ili 2019. godine); 15.000.000,00 dinara za stare zadruge; i 60.000.000,00 dinara za složene zadruge.

Prema uslovima konkursa, finansiraju se sledeće projektne aktivnosti:

• Nabavka živih životinja od privrednih društava registrovanih za trgovinu na veliko životinjama za potrebe formiranja ili povećanja osnovnog stada, osim nabavke muških goveda.

• Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe unapređenja kvaliteta i kapaciteta farmi za proizvodnju mleka i tov stoke;

• Nabavka opreme za preradu mleka i mesa;

• Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje, sortiranje, pakovanje i preradu voća i povrća;

• Nabavka opreme i mehanizacije za potrebe proizvodnje u voćarstvu, vinogradarstvub i povrtarstvu i podizanje matičnih zasada;

• Nabavka opreme i mehanizacije za proizvodnju i preradu ukrasnog, aromatičnog, začinskog i lekovitog bilja;

• Nabavka opreme i mehanizacije za skladištenje i preradu žitarica;

• Nabavka opreme za pčelarstvo;

• Izgradnja montažnih objekata od prefabrikovanih elemenata i nabavku opreme za finalnu preradu poljoprivrednih proizvoda (za izgradnju mogu konkurisati samo složene zadruge).

Tekst konkursa, pravilnika i obrasce prijave mogu se preuzeti sa: http://www.mbprr.gov.rs/konkurs-2019.php ili sa sajta Zadružnog saveza Vojvodine http://www.zasav.org.rs u meniju “Zakoni i opšta akta”.

Na sajtu Zadružnog saveza Vojvodine biće objavljeni i konačni rezultati konkursa, nakon donošenja odluke o dodeljenim sredstvima zadrugama.

 

Bilten "Za našu zemlju", broj 80, 2019. godina