KISS-KROZ INOVACIJE DO SUPERIORNOG SISTEMA

Stručna podrška: Aleksandar Jotov, menadžer primene, Basf d.o.o. Beograd

Tri inovativna BASF proizvoda u superiornom sistemu za potpunu zaštitu jabuke od bolesti.

Period primarnih infekcija je najopasniji period u zaštiti jabuke od bolesti. Gljive prezimljavaju u zaraženom lišću od protekle godine, a u zavisnosti od vremenskih uslova spore mogu biti zrele već krajem februara ili početka marta meseca. Dovoljno je da postoji vrlo malo svežeg biljnog tkiva (ponekad i tzv. „zelena tačka”) da bi došlo do infekcije. Kada su spore zrele, potrebno je da padne kiša i infektivni materijal se izbacuje pod velikim pritiskom. Ovaj period u našim uslovima traje negde do početka juna. Tada treba poštovati glavne principe zaštite, jer jabuka bez simptoma „venturije” u ovom periodu znači mirno leto.

Zaštita jabuke je kao slagalica u kojoj svaki deo treba da bude na svom mestu da bi konačna slika bila dobra. Ta slagalica treba da bude jednostavna, a da sa druge strane mora da obezbedi dobru strategiju u borbi protiv rezistencije gljive. Niko ne želi neprijatna iznenađenja, da proizvod koji je u ranijem periodu bio  pouzdan odjednom zakaže. Iz tog razloga kompanija BASF je osmislila jednostavan koncept zaštite jabuke od „venturije” u periodu primarnih infekcija – KISS.

KISS je skraćenica od engleskih reči Keep It Simple (Neka bude jednostavno), a mi smo ga prilagodili našim uslovima i zaključili – Kroz Inovacije do Superiornog Sistema. I jedno i drugo je tačno, sistem je jednostavan, izuzetno efikasan, a baziran je na inovativnim fungicidima – Delan Pro, Faban i Sercadis. U ovom sistemu se nalaze aktivne materije sa 4 različita mehanizma delovanja i njihovom smenom (ne uzastopnim tretmanima) ne dozvoljava se da se gljiva prilagodi i stvori otpornost, deluje se sa 4 strane na najosetljivije delove ćelija parazita.

 

Fungicid Delan Pro je osnova KISS sistema. Sa aktivnom supstancom ditianon koja se veže za površinu biljke i otporna je na spiranje kišom, u voštanom sloju lista i ploda Delan Pro stvara prepreku za prodor spora gljivica. Kalijum-fosfit u fungicidu Delan Pro donosi sinergiju dva mehanizma delovanja (direktno delovanje protiv venturije i aktiviranje sopstvenih odbrambenih mehanizama biljke). Osim toga, regulator kiselosti snižava pH vrednost mešavine i time pojačava i produžava delovanje ditianona.

Aktivna materija: 125g/l ditianontivna materija: 125 g/l ditianon

+ 561 g/l kalijum fosfonat

Formulacija: koncentrat za suspenziju(SC)

Primena: čađava krastavost jabuke i krastavost kruške (Venturia inaequalis,Venturia pyrina)

Količina primene: 2,5 l/ha

Način delovanja: kontaktni i sistemični

Preporučeno vreme upotrebe:

od faze zelenih vrhova cvetnih pupoljaka (BBCH 53) do početka zrenja (BBCH 81)

Broj prskanja: maksimalno 3 tretmana u sezoni

Reč je o „multisite” fungicidu (deluje na više mesta u gljivi) na koji gljiva nije u stanju da stvori otpornost. Iz tog razloga može se koristiti u uzastopnim tretmanima. U našoj paleti proizvoda takvi su još Delan(R) WG i Polyram(R) DF.

Fungicid Delan Pro:

• Sadrži novu, inovativnu, tečnu formulaciju ditianona

• Kalijum-fosfit, ima prvu registraciju fosforaste kiseline za jabučasto voće u EU

• Kombinacija preventivne i sistemične aktivne supstance u preparatu aktivira sopstvene odbrambene mehanizme biljke – stečena sistemična rezistentnost (SAR)

Delan Pro poseduje čak i bolju otpornost na spiranje kišom od dosadašnjeg lidera –Delan WG

• Nova formulacija obezbeđuje produženo delovanje

• Kalijum–fosfit deluje direktno ali i podiže prirodne mehanizme otpornosti protiv drugih bolesti

• Ne postoji mogućnost stvaranja rezistencije

• Pouzdano delovanje bez fitotoksije.

Laboratorijska ispitivanja pokazala su izuzetnu efikasnost na alternarijsku pegavost jabuke (Alternaria pomi). Nakon cvetanja tretmani fungicidom Delan(R) Pro istovremeno deluju i na alternarijsku pegavost. Registracioni ogledi su u toku.

Kalijum-fosfit se kreće sistemično kroz biljku, naviše i naniže i podstiče aktivaciju prirodne otpornosti. Ovo je dodatna, vrlo korisna mera, u odbrani od bakterijske plamenjače.

Fungicid Sercadis je inovacija u BASF programu. Namenjen je za suzbijanje dve najvažnije bolesti jabuke – pepelnice i „venturije”. Nova aktivna supstanca Xemium(R) nudi izuzetnu mobilnost u biljci i istovremeno visoku otpornost na spiranje kišom. Sercadis je formulisan kao koncentrat za suspenziju (SC) na bazi vode, a pripada grupi inhibitora sukcinat dehidrogenaze (SDHI). Optimizovana formulacija fungicida Sercadis pomaže delovanju njegove aktivne supstance Xemium(R), tako što je dobro rasprostire po i unutar biljke, što dodatno pomaže otpornosti na spiranje kišom sa listova i plodova.

Aktivna supstanca: 300 g/l Xemium(R))

Formulacija: koncentrat za suspenziju (SC)

Primena: Čađava krastavost jabuke (Venturia inaequalis), pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha) i čađava krastavost kruške (Venturia pyrina)

Doza: 0,25 – 0,3 l/ha

Način delovanja: sistemično

Preporučeno vrieme upotrebe: od faze zelenih vrhova cvetnih pupoljaka (BBCH 53) do početka zrenja (BBCH 81)

Broj prskanja: 3 prskanja godišnje

Karenca: 35 dana

Sercadis ima odlično delovanje na dve najznačajnije bolesti jabuke. Vremenski uslovi sve više podstiču razvoj pepelnice jabuke koja se javlja i na tolerantnim sortama (Zlatni delišes, Braeburn...) a ne samo na osetljivim (Idared, Jonagold, itd.). Mali izbor fungicida za suzbijanje ove bolesti predstavlja sve veći problem i uvođenje ovako snažnog fungicida znači veliku pomoć u rešavanju ovog problema. Istovremeno, čađava krastavost kao najveći problem u proizvodnji jabuke zahteva usklađen pristup u suzbijanju; promenu mehanizma delovanja, nezavisnost od temperatura. Fleksibilnost fungicida Sercadis to i omogućuje. U cilju borbe protiv rezistentnosti preporučujemo kombinovanje sa drugim fungicidima različitog mehanizma delovanja, pre svega, sa „multi site” preparatima kao što su Delan Pro, Delan 700 WDG, Polyram DF.

 

 Bilten "Za našu zemlju" broj 77, 2019.