Herbicid Proman(R) osvaja Evropu

Stručna podrška: dipl.inž. Vladimir Vasojević, direktor marketinga i razvoja za Zapadni Balkan Belchim Crop Protection

Trenutna situacija u evropskoj poljoprivrednoj proizvodnji daleko je od idilične. Ogroman pritisak ekologa i javnog mnjenja na industriju sredstava za zaštitu bilja, je prouzrokovao pojavu sve manjeg broja kvalitetnih rešenja u zaštiti useva.

Nedostatak novih aktivnih materija i proizvoda s jedne strane i problem rezistencije korova s druge, stvaraju veliku glavobolju svim učesnicima u borbi za kvalitetan i dobar prinos. Na to sve idu i klimatske promene i problemi koji otežavaju već poprilično tešku situaciju. Poljoprivrednici Evrope su prinuđeni da se zadovoljavaju optimalnim rešenjima i novim pristupom u zaštiti bilja.

Herbicidi koji se godinama već koriste u suzbijanju korova u soji i suncokretu, primenom posle setve, a pre nicanja, pored toga što su u zoni rizika od moguće pojave rezistentnosti korova, imaju nešto zajedničko, a to je da mogu biti jako agresivni na gajenu biljnu vrstu ili jednostavno u nedostatku vlage da nemaju aktivaciju tj. da ne deluju. S jedne strane, ta agresivnost dosadašnjih herbicida se pre svega ogledala u narušavanju sinteze proteina i ulja u biljkama soje i suncokreta. S druge strane, uspešno suzbijanje korova nakon setve, a pre nicanja useva i u « ranom postu », u istraživanjima koja su sprovedena u Evropi, nose najmanje 70% prinosa uljarica te su koristi od ovakve primene herbicida višestruke.

Primena novog herbicida Proman® koji u sebi sadrži novu, visoko selektivnu aktivnu materiju metobromuron, inovativne tehnologije pod nazivom Prostart™, omogućava da se u površinskom sloju zemljišta formira za sve širokolisne korove neprobojni herbicidni film. U kontaktu sa njim korovi usvajaju aktivnu materiju preparata, a usev raste i nesmetano se  razvija. Pored toga što herbicid Proman® korovi usvajaju preko korena, oni ga usvajaju i preko lista, te oni ponici korova koji su se zadesili u toku tretmana mogu biti uklonjeni.

Herbicid Proman® se primenjuje posle setve, a pre nicanja useva soje i suncokreta u preporučenoj količini od 2,5 do 3 l/ha, u zavisnosti od zakorovljenosti i prisutne korovske populacije. Preparat Proman® se radi suzbijanja uskolisnih korova i sinergizma na širokolisne korove, može kombinovati sa preparatima na bazi aktivne materija s- metolahlor, klomazon i dimetenamid.

Kompanija Belchim Crop Protection ulaže u razvoj i istraživanje već gotove kombinacije ovih aktivnih materija u jednom proizvodu, a sve sa ciljem da rešenja budu što kompletnija i bolja. Pored aktivnih materija, istraživanja su usmerena ka konstantnom usavršavanju formulacija koje predstavljaju pametan sistem formulacija pod nazivom Smart Formulation System™.

Ponosni smo i zadovoljni što naši proizvođači soje i suncokreta u Srbiiji imaju mogućnost da koriste sredstva za zaštitu bilja u isto vreme kada I njihove kolege iz Evrope.

 

Bilten "Za našu zemlju" broj 82, 2019. godine.