Corteva herbicidi u usevu kukuruza

Stručna podrška: Slobodan Stefanović, Marketing Support Specialist Corteva Agriscience™, Agriculture Division of DowDuPont

Proizvodnja kukuruza ove sezone nalazi se u situaciji koja zahteva posebnu pažnju proizvođača prema klimatskim prilikama, stanju korova i širenju rezistentnosti.

Kada je reč o klimatskoj situaciji ovo proleće odlikuje nedovoljna količina padavina, čiji deficit od 150 do 200 litara po metru kvadratnom jasno ukazuje na to da za uspešno suzbijanje korova, prilikom izbora herbicida prednost treba dati preparatima za tzv. primenu u postu, odnosno posle nicanja useva kukuruza i korova.

Prilikom izbora preparata, pored spektra delovanja, pažnju treba posvetiti i izboru preparata iz ugla pojave rezistentnosti korovskih vrsta, pa ovom prilikom proizvođačima skrećemo pažnju i na sve teže suzbijanje rezistentne populacije štira.

Kao odgovor na ove izazove kompanija Corteva™ želi da istakne preparat Mustang™, vodeći proizvod u zemljama Zapadne Evrope u zaštiti useva strnih žita i kukuruza od korova. U našoj zemlji Mustang™ je već dokazao efikasnost kada je u pitanju suzbijanje dominantnih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korovskih vrsta. Standardnom primenom do potpuno razvijenog petog lista kukuruza u dozi primene od 0,5-0,6 litara po hektaru, suzbija najznačajnije širokolisne korove u kukuruzu, sa posebnim naglaskom na: pepeljugu, čičak, kereće grožđe, samonikli suncokret i štir (uključujući i rezistentnu populaciju).

Herbicid Mustang™, pored širokog spektra delovanja, odlikuje i visoka selektivnost prema gajenoj biljnoj vrsti.

Obzirom na to da se aktivne materije brzo razgrađuju u zemljištu, posle primene preparata Mustang™ nema ograničenja u plodoredu.

U svakoj proizvodnji pa tako i u poljoprivrednoj, važno je i da konačne brojke budu na našoj strani. Svojim idealnim odnosom cene i kvaliteta za svega oko 60 kg/ha vrednosti žutog zlata, Mustang™ dodatno doprinosi uspešnoj proizvodnji.

Vrlo često na njivama mogu istovremeno da se jave i širokolisni i uskolisni korovi.

Kompanija Corteva™ i u tom slučaju ima rešenje za uspešnu kontrolu korova, a to su preparati Arigo i Principal Plus. Želja svih nas je da jednim prohodom rešimo što više problema kada je u pitanju kontrola korova. To je moguće samo ako imate u rukama snažne preparate koji su u stanju da suzbiju veliki broj korovakako širokolisnih tako i uskolisnih, a istovremeno su bezbedni po gajenu biljku i proizvedeni su po svim svetskim standardima bezbednosti i kvaliteta.

Arigo je herbicid širokog spektra delovanja koji obezbeđuje punu kontrolu travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza samo jednim tretmanom, a deluje i preko lista i preko zemljišta. Robustan, siguran i fleksibilan herbicid stvoren za one koji ne žele kompromise.

Arigo se primenjuje kada se kukuruz nalazi u fazi od 2 do 8 listova (faze 12-18 BBCH skale) u količini od 330 g/ha uz primenu 0,1% okvašivača Trend 90.

Herbicid Principal Plus se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova. Primenjuje se posle nicanja useva i korova, kada je kukuruz u fazi 2-6 listova (faze 12-16 BBCH skale), u količini od 440 g/ha i primenu 0,1% okvašivača Trend  90.

Prednosti ovog herbicida su zato što efikasno suzbija veliku većinu dominantnih korova u usevu kukuruza i predstavlja kompletno rešenje bez potrebe za dodavanjem drugih herbicida.

Ovaj herbicid odlikuje veoma laka i bezbedna primena.

Danas je opšte poznata činjenica da novih aktivnih materija za suzbijanje korova u usevu kukuruza neće biti u dogledno vreme, što znači da ono što imamo moramo koristiti odgovorno i na pravi način. Bez obzira na svu snagu preparata, mora se obratiti pažnja i na fazu porasta korovskih biljaka. Korovi se moraju suzbijati u ranoj fazi porasta kada su i najosetljiviji uz korišćenje ispravne opreme i primenom u povoljnim vremenskim uslovima. Jedino u tom slučaju možemo očekivati optimalne rezultate.

Svaka godina u poljoprivredi je priča za sebe, svako od nas ima svoje mišljenje i sigurno zna šta je najbolje. Neki se drže tradicije, neki su voljni da eksperimentišu sa novim rešenjima.

U suštini je bitno da iz te bitke izađemo kao pobednici i tu svakako možete računati na našu punu podršku.

Bilten "Za našu zemlju" broj 77, 2019.