Analiza zemljišta - iskustva proizvođača

Stručna služba kompanije Victoria Logistic, osnovana je sa ciljem da unapredi biljnu proizvodnju na parcelama poslovnih partnera. Svojim aktivnostima i sprovođenjem vizije precizne poljoprivrede, stvara preduslove za uspešnu proizvodnju i proizvođačima pruža višestruku korist kroz analizu zemljišta, monitoring useva i davanja saveta i preporuka.

   

Zemljoradnička zadruga Sivac, iz Sivca, bavljenje poljoprivredom smatra odgovornim poslom, trudi se da sledi struku i poštuje agrotehniku. Po tom pitanju Igor Vojinović, upravnik-rukovodilac RJ Ratarstvo u ovoj zadruzi ističe:

’’Poljoprivrednom proizvodnjom ratarskih useva se bavim preko 20 godina. Kao diplomirani inženjer poljoprivrede upućen sam u značaj i neophodnost analize zemljišta. Suštinu ove agrotehničke mere izučio sam još na studijama, a usavršavanje same realizacije tj. adekvatnog uzimanja uzoraka pratio sam preko sredstava informisanja (tv emisija, stručnih časopisa) koji obrađuju ovu temu. ZZ Sivac u svom posedu ima preko 700 ha obradive površine i smatram da je za preduslov dobre proizvodnje neophodno poznavati zdravstveno stanje zemljišta, tj. sadržaj N, P, K, CaCO3, humusa i ostalih pokazatelja koji nam prikazuju jasnu sliku obradivog zemljišta i na taj način vršimo kontrolu svih faktora koji određuju plodnost zemljišta kao i dejstvo đubriva na gajene biljke. Postoji više sistema uzimanja uzoraka (uzimanje uzoraka u krug, po dijagonali ili po šahovskom rasporedu) ali je suština da prosečni uzorak mora reprezentovati celu površinu parcele na određenoj dubini. Naše parcele su velike, što bi nam oduzimalo dosta vremena i radne snage da se uzorkovanje zemljišta na dubini od 30 cm uradi sa ašovima i ručnim sondama koje nikad ne mogu da zamene automatsku sondu i GPS u samom kvalitetu, produktivnosti i verodostojnosti dobijenih uzoraka. Nepravilnim uzorkovanjem dobijaju se rezultati analize koji neće odgovarati svrsi za koju su uzeti, dok uzorci uzeti putem GPS i automatske sonde, koje poseduje Stručna služba kompanije Victoria Logistic, predstavljaće pravu sliku plodnosti parcele.

Analizu zemljišta, u saradnji sa Stručnom službom Victoria Logistic, smo radili više puta do sada: 2015., 2016. i prošle 2018. godine, na tačno određenim površinama. Zahvaljujući ovoj agrotehničkoj meri, zadruga uspeva da održi parcele u dobroj kondiciji, što nam pokazuju rezultati ponovljene analize i da ostvari izuzetne prinose na svojim njivama. Preporuke koje smo dobijali uz analizu su nam uštedele bespotrebnu upotrebu đubriva, koja bi bila bačena „napamet“ da ista nije urađena. Sa druge strane, značaj napomenute analize ogleda se i u zaštiti biosfere, najviše zbog štetnog azota i njegovog ispiranja u dublje slojeve zemljišta, gde dolazi do zagađenja voda kao najznačajnijeg ljudskog resursa. Zbog svega navedenog i ostvarenja većeg profita, očuvanja i popravljanja plodnosti zemljišta, iskreno bih svima preporučio da urade analizu plodnosti zemljišta na svakih 3-5 godina, jer je to jedini ispravan put ka ostvarenju konkurentnosti.’’

_______________________________________________________________________

Stručna služba Victoria Logistic pruža uslugu uzorkovanja, analize zemljišta i davanja preporuka za đubrenje. Sve potrebne informacije možete dobiti pozivanjem call centra na broj: 0800/333-330

Bilten "Za našu zemlju", broj 73, januar 2019.