Aktivnosti Zadružnog Saveza Vojvodine

Stručna podrška: Jelena Nestorov Bizonj, sekretar, Zadružni savez Vojvodine

Dugogodišnja tradicija postojanja i rada Zadružnog saveza Vojvodine podrazumeva njihovo stalno angažovanje na rešavanju značajnih problema u radu zadruga kao i učešće na različitim događajima.

Zadružni savez Vojvodine imao je niz aktivnosti u prolećnom periodu u oblasti zastupanja interesa zadruga, organizacije i učešća na različitim konferencijama i stručnim sastancima, kao i promocije poljoprivrednog zadrugarstva.

Velika zainteresovanost zadruga iskazana je za konferenciju pod nazivom: “Podsticaji za zadruge u 2019. godini na republičkom i pokrajinskom nivou”, koja je u organizaciji Saveza održana 24.aprila 2019. godine u Privrednoj komori Vojvodine u Novom Sadu.

Konferencija je imala za cilj upoznavanje zadruga sa aktuelnim i predstojećim konkursima i drugim vidovima podsticaja za zadrugarstvo. Zadruge su sve više uključene u različite mere agrarnih i drugih vrsta podsticaja na pokrajinskom i republičkom nivou. Konferenciji je prisustvovalo više od 200 učesnika, među kojima je bilo najviše predstavnika zemljoradničkih zadruga – članica Zadružnog saveza Vojvodine, predstavnici Republičke i Pokrajinske vlade, poslovni partneri Saveza i drugi.

Ministar u Vladi Republike Srbije zadužen za regionalni razvoj, Milan Krkobabić, je na konferenciji najavio da u ovoj godini zadruge mogu da očekuju oko 700 miliona dinara za podsticaje, što znači da oko 70-tak zadruga u Srbiji može da računa na ta sredstva. Sredstva se odnose za novoformirane zadruge do 7,5 miliona dinara, za postojeće zadruge do 15 miliona dinara, i za složene zadruge do 60 miliona dinara. Konkurs u junu 2019. godine podrazumeva podsticajna sredstva za investicione svrhe. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dr Vuk Radojević, je naglasio da je pored postojećih konkursnih linija za koje zadruge mogu aplicirati, u programu Razvojne agencije Vojvodine inkorporirana nova mera, koja je usmerena ka zemljoradničkim zadrugama i namenjena je nabavci opreme za primarnu i prerađivačku proizvodnju. Za ove namene je opredeljeno 50 miliona dinara, odnosno po zemljoradničkoj zadruzi do pet miliona dinara, te da se uskoro očekuje objavljivanje ovog konkursa. Posebno je ukazao na značaj saradnje sa Zadružnim savezom Vojvodine, u kojem Pokrajina ima stabilnog strateškog partnera u zajedničkom uvažavanju zadrugara, čije potrebe treba da budu implementirane u sve agrarne mere.

Sa ministrom Milanom Krkobabićem, rukovodstvo Zadružnog saveza Vojvodine posetilo je dve zadruge „Utrine-Obornjača“ iz Utrina i “Sloga” iz Krajišnika, koje su 2018. godine ostvarile prava na bespovratna sredstva za investicije po konkursu koji je realizovao Kabinet ministra bez portfelja zadružen za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća.

Zemljoradnička zadruga „Utrine-Obornjača“ ostvarila je pravo na bespovratna sredstava za nabavku analizatora sa štampačem i modulom za merenje hektolitarske mase žitarica, a prilikom posete zadruzi, prikazana je oprema za koju su odobrena sredstva i koja je već stavljena u funkciju.

Zemljoradnička zadruga “Sloga” Krajišnik je ostvarila pravo na bespovratna sredstva za nabavku teleskopskog manipulatora, ukopne kolske vage, laboratorijske opreme za utvrđivanje kvaliteta žitarica i softver vagu. Zadruga je osim nabavke opreme iz bespovratnih sredstava, investirala u skladišne kapacitete, čime će od ove proizvodne sezone značajno unaprediti svoje poslovanje sa zadrugarima i kooperantima, koji će sada imati sve potrebne uslove za uspešan rad preko zadruge.

Zadružni savez Vojvodine je tradicionalno učestvovao na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu sa svojim štandom, koji je bio centralno mesto okupljanja zadruga i zadrugara. Na štandu Saveza bilo je izuzetno mnogo aktivnosti i poseta. Na početku sajma, Savez je tradicionalno bio domaćin predstavnicima zadružnih saveza iz regiona Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Makedonije

Održan je okrugli sto na temu: „Mogućnosti razvoja međuzadružne saradnje u regionu“ na kojem su učestvovali predsednici zadružnih saveza iz regiona. Razmenjena su iskustva o trenutnom stanju u zadrugarstvu u regionu i mogućnosti daljeg razvoja i unapređenja međuzadružne saradnje.

U Savezu su u toku pripreme za održavanje “Žetvenog dana 2019. godine”, čije održavanje se ove godine planira u Čurugu, u prvim danima kada počne žetva pšenice, što će biti prilika da se stručna i šira javnost upozna sa ovogodišnjim stanjem u proizvodnji i tržištem pšenice roda 2019.

 

Bilten "Za našu zemlju, broj 78/79, 2019.