AGROPORT CENTAR Victoria Logistic, Bačka Palanka

Stručna podrška: Vladimir Grujičić, direktor Sektora skladištenja u kompaniji Victoria Logistic i direktor Luka Bačka Palanka

Decembra 2015. godine osnovan je Agroport centar kompanije Victoria Logistic u Bačkoj Palanci, u pozitivnoj sinergiji kompanija Victoria Logistic i Luke Bačka Palanka. Osnovni cilj i zadatak Agroport centra bio je komercijalno otvaranje ka trećim licima, pružanjem paketa usluga od kojih se najviše izdvajalo uslužno pakovanje veštačkog đubriva, pretovar i skladištenje merkantilnih roba.

U prvoj godini rada i sprovođenja ovakvog načina poslovanja postignuti su značajni rezultati, koji su se ogledali u preko 340.000 tona pretovarene robe, od čega je značajan deo od 100.000 tona predstavljalo veštačko đubrivo. U prvoj godini rada, prekrcano je preko 240.000 tona raznog tereta, i učešćem Agroport centra sa 10% od ukupnih količina žitarica koje su iz Srbije izvežene Dunavom.

Ovakvi početni rezultati su nam dali za pravo da izradimo jos optimističnije operativne planove za 2017. godinu. Zacrtani plan se ogledao u količini od preko 420.000 tona prekrcanog tereta (80.000 t đubriva i 340.000 t merkantilnog zrna). Da bi ovakav plan ostvarili, kompanija je investirala značajna sredstva u opremu i infrastrukturu. Tokom 2017. godine investirano je preko 10.000.000 dinara, prevashodno u opremu za pakovanje đubriva,gde je akcenat bio na podizanju kapaciteta pakovanja na liniji za big beg vreće koji je podignut za 100%. U ovom momentu, ukupni kapaciteti pakovanja veštačkog đubriva su na nivou od 800 t/dan (450 t u vreće od 25/1 i 350 t u big beg vreće). Uz sve navedeno, i uz ulaganja u skladišne kapacitete, omogućeno je povećanje koeficijenta obrta pakovanja, tako da se sada u Agroport centru u Bačkoj Palanci godišnje može uskladištiti i upakovati preko 160.000 tona mineralnih đubriva.

Početkom 2017. godine, usled veoma oštre zime, Dunav je bio okovan ledom, te je na snazi bila zabrana plovidbe skoro tri meseca, odnosno od januara do marta. Upravo je ovaj period iskorišten za sprovođenje većeg dela investicija kako bi što spremnije dočekali naredni deo sezone poslovanja. Velikim zalaganjem celog tima Agroport centra, uz podršku kolega iz kompanije Victoria Logistic, godina se završila sa rekordnih 95.000 tona iskrcanog i uskladištenog đubriva. Najveci deo tih količina je bio upakovan i uskladišten na lager gotovih proizvoda. Bitno je istaći da su u svakom momentu svi poslovni partneri imali na raspolaganju svoje upakovano đubrivo i da pored veoma velikog inteziteta pristizanja rinfuznog đubriva, kupci nasih partnera nisu bili uskraćeni za isporuku.

I pored nezapamćene suše i desetkovanih prinosa svih ratarskih useva, a pogotovo kukuruza, na koji se najviše oslanjaju i izvoznici lučki operateri, uspeli smo da prošlu godinu završimo sa impozantnih 300.000 tona prekrcanog tereta.

U 2018. godinu ulazimo sa već ugovorenih 100.000 tona đubriva namenjenog za uslužno pakovanje i lager. Značajno je istaći, da se svake naredne godine povećava broj novih partnera zainteresovanih za korišćenje naših usluga, dok stalni partneri povećavaju obim saradnje sa Agroport centrom što je svakako dokaz i potvrda da partnerima omogućavamo visok kvalitet usluga koje pružamo. Za merkantilne robe, ove godine, svim poslovnim partnerima je na raspolaganju vakuum sonda za uzimanje uzoraka, postavljena u Luci Bačka Palanka krajem 2017. godine, a koja omogućava još brži protok roba i sigurnije i kvalitetnije određivanje kvaliteta zrna, uz smanjen uticaj ljudskog faktora i mogućnost greške.

Za sve rezultate najzaslužniji je upravo tim saradnika u Agroport centru. Najvažnije je istaći da su na rukovodećim funkcijama koleginice Adriana, Sofija, Verica, Snežana. One se svakodnevno staraju da sve neophodne operacije u procesu rada poput finansija, kontrole kvaliteta, organizacije usluga, komunikacije sa partnerima i brodarima, besprekorno funkcionišu. Njihova preciznost i pedantnost, uz saradnju sa svim ostalim kolegama Agroport centra, oslonac je i stub za sve naredne planove koje postavljam pred naš tim.

Bilten "Za našu zemlju", broj 61, januar 2018.