Žetva suncokreta

Žetva suncokretaje je u punom jeku u svim regionima gajenja suncokreta, širom Vojvodine. Najviše je požnjeveno parcela, čak 85%, u regionu Pančeva, 65% u regionu Kikinde, 55% u okolini Zrenjanina i Bačke Topole i oko 20% atara Novog Sada pod ovim usevom.

Prosečni prinosi se za sada kreću od 3,1 t/ha u Kikindi do 3,5 t/ha na području Novog Sada.

Padavine su na kratko prekinule žetvu. Povoljni vremenski uslovi, bez padavina, u narednom period neophodni su za nesmetani nastavak svih radova u polju.