Zdravstveno stanje strnih žita

Izvor fotografije: PIS Vojvodina

Na mnogim terenima u Vojvodini, usevi pšenice i ječma su, zbog nedostatka padavina u period od setve do danas,  u veoma različitim fazama razvoja počev od nicanja do 3 razvijena lista. Nedostatak padavina je značajno otežao i kvalitetnu pripremu zemljišta za setvu i nicanja useva strnih žita.

Vizuelnim pregledom biljaka pšenice i ječma ustanovljeno je prisustvo lisnih vašiju, koje pored direktnih šteta isisavanja biljnih sokove iz mladih biljaka, mogu naneti i indirektne štete jer su vektori prenosioci biljnih virusa.

Na pojedinim parcelama u južnoj Bačkoj, srednjem i južnom Banatu, pa i Sremu, konstatovano je prisustvo aktivnih rupa od poljskih glodara (miševi, voluharice). 

Prisustvo vašiju još uvek nije na nivou praga štetnosti, te nije potrebno raditi suzbijanje. Nastaviti praćenje.

Proveriti parcele pod žitima na prisustvo i štetnost glodara i ukoliko se ustanovi da prelazi prag štetnosti od 10 aktivnih rupa po m2, uraditi njihovo suzbijanje.