Uticaj snega i niskih temperatura na soju i suncokret

Prema izveštaju RHMZ Srbije na današnji dan 19.04.2017. u Vojvodini je zabeležena najniža temperatura vazduha od -1 C i to u Novom Sadu, Zrenjaninu, Somboru i na Paliću i ove temperature neće uticati na oštećenja tek izniklih biljaka soje i suncokreta. Izvesna oštećenja i propadanja mogu nastati kod nabubrelog semena (setva obavljena u poslednjih 7-10 dana) i to ukoliko se niske temperature zadrže u dužem vremenskom periodu.

Prema rečima dr Igora Balalića, Višeg naučnog saradnika na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, mlade biljke suncokreta mogu da izdrže temperature do – 4 C, a obzirom da vremenska prognoza za naredni period pokazuje da generalno ne bi trebalo da bude mrazeva i niskih temperature (najniža prognozirana temperatura oko 0 C) Balalić kaže da će suncokret izdržati ovaj period bez većih oštećenja. Što se tiče suncokreta koji je posejan u poslednjih oko 7 dana, seme će ostati u zemlji dok se setveni sloj ponovo ne ugreje na 8-10 C, odnosno proces klijanja i nicanja će biti zaustavljen. Za proizvođače koji nisu još posejali suncokret preporuka je da se sačeka da se vremenski uslovi ustale, da se zemljište ponovo zagreje. Ove padavine koje imamo svakako su potrebne svim usevima, važno je da ne bude izmrzavnja i niskih temperatura. Obzirom da je optimalni rok za setvu suncokreta I i II dekada aprila meseca i ukoliko se ovakvi vremenski uslovi produže i ostatak setve bude pomeren za kraj aprila – početak maja to bi moglo već uticati na smanjenje prinosa. U tim uslovima preporuka proizvođačima je da poseju hibride najkraće vegetacije poput Dukata (90 dana), ističe Balalić.

Što se tiče soje, ona je znatno otpornija na niske temperature u odnosu na kukuruz i mlade biljke soje mogu da izdrže kratkotrajne mrazeve do -3 C, tako da ne očekujemo bitna oštećenja na soji na usevima koji su iznikli, kaže dr Vojin Đukić, naučni saradnik na Institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. Najveći problem u ovim vremenskim uslovima koji su nastali predstavlja soja koja je tek nabubrila u zemljištu i koja je u fazi klijanja i nicanja. Naime, ukoliko duže potraju ovako niske temperature, može doći do propadanja odnosno trulenja semena u zemljištu, pojave bolesti itd. ali i kod izniklih biljaka će doći do zaustavljanja porasta, jer soja na temperaturama ispod 14 C već zaustavlja svoj rast. Jutros izmerena temperatura zemljišta, u setvenom sloju, na Rimskim Šančevima, bila je 8,1 C što znači da situacija nije toliko alarmantna i da se zemljište nije previše rashladilo. Preporuka za proizvođače koji još nisu posejali soju je da sačekaju narednu nedelju kada najavljuju opet više temperature (i da se zagreje zemljište) i to preko 20 C. Soja prve grupe zrenja može bez problema da se seje do kraja aprila, ali ukoliko se setva obavlja početkom maja preporučujemo da se seje sa nultom grupom zrenja, jer pored ostalog, sorte kraće vegetacije manje smanjuju prinos u zakasneloj setvi kaže Đukić.