U Čurugu rekordni prinosi soje

Na poljoprivrednom gazdinstvu Milana Kuprešaka iz Čuruga, soja se tradicionalno gaji više od 20 godina.

Ove godine na svih 38 jutara soje predusev je bio kukuruz. Urađena je prava agrotehnika koja je počela sa dubokim oranjem i osnovnim jesenjim đubrenjem sa 180 kg/kj NPK 10:20:10. Početkom februara su zatvarane brazde kako bi se sačuvala vlaga u zemljištu, a tokom druge predsetvene pripreme primenjeno je azotno đubrivo Urea u količini od 120 kg/kj.

Setva sorti Apolo, Sava i Maximus obavljena je 11-14. aprila, a od mera nege sprovedena su dva međuredna kultiviranja kao i primena herbicida za zastitu soje od širokolisnih korova (Corum, Basagran…).

Na prvih požnjevenih 11 jutara sorta Sava je ostvarila rekordan prinos od 5,145 kg/ha.