Syngenta saopštenje za pojavu lažnog suncokreta

Prethodnih dana Syngenta je otkrila da se na našem tržištu ponovo nalazi određena količina LAŽNOG semena hibrida suncokreta:  NK KONDI i NK NEOMA.

Kao što Vam je poznato, NK KONDI i NK NEOMA su najprodavaniji hibridi suncokreta na tržištu Srbije.

Zato nas ne čudi što se pojavila lažna kopija pakovanja ovih hibrida koja se prodaje na ilegalan način. To takođe znači da će osobe i/ili preduzeća koja budu umešana u trgovinu ovim lažnim semenom snositi odgovarajuću zakonsku odgovornost.

Pošto ne možemo da garantujemo za poreklo, kvantitet i kvalitet semena koje se nalazi u ovim lažnim vrećama opremljenim lažnim sertifikatima o kvalitetu, ovim putem želimo da zaštitimo Vas, verne kupce Syngenta semena od moguće štete.

Dobro obratite pažnju na navedene specifičnosti i razlike u detaljima između originalnog i lažnog pakovanja i sertifikata na pakovanju.

Na svakoj vreći suncokreta OBAVEZNO mora biti prisutna deklaracija na srpskom jeziku, kao i okrugli znak (stiker) Syngenta na dnu vreće.

Takođe Vam napominjemo da svako seme koje se prodaje legalnim putem mora da prati odgovarajući račun. Radi Vaše dodatne  sigurnosti sačuvajte račun, kao i vreću (ili je slikajte sa svih strana).

Sigurni smo da Vam je poznato da setva nepoznatog semena sa nepoznatom klijavošću i energijom i nepoznatim sredstvima upotrebljenim za tretiranje semena može prouzrokovati ogromne gubitke.

Syngenta ni na koji način ne može snositi odgovornost za kvalitet i performanse semena iz ovih lažnih pakovanja.

! Kako treba kupovati:

Kupovati seme i sredstva za zaštitu samo kod legalnih prodavaca (poljoprivredna apoteka, zadruga,...), uz fiskalni račun ili otpremnicu.
Nakon obavljene setve sačuvajte originalnu vreću.
Obratite pažnju da na vreći semena treba da se nalaze tri veoma važna detalja: plava etiketa, bela etiketa na srpskom jeziku i okrugla nalepnica na dnu vreće semena.
Proverite originalnost tri navedena detalja, iako se nalaze na vreći, može biti da su falsifikovani.

X  Kako NE treba kupovati:

Ne kupovati na pijacama, vašarima, preko oglasa ili preko neke preporuke na mestima koja nisu mesta prodaje semena i pesticida i na kojima ne može dobiti dokaz o kupovini.
Svaka cena koja je veoma ispod realne i deluje veoma primamljivo, često je veoma sumnjiva i krije prevaru.
Ako na vreći nema jednog od tri znaka originalnosti ili izgledaju sumnjivo, ne kupujte seme.

U slučaju bilo kakve sumnje na originalnost vreće ili pakovanja pesticida koje vam se nude ili ste kupili, pozvati predstavnika Syngenta ili distributera semena.

Jedino sigurna je kupovina kroz legalne distributivne tokove preko ovlašćenih distributera i njihovih partnera.

Obavezan je fiskalni račun sa imenom hibrida. Pokušajte da sačuvate vreću ili slike vreće.

Ako je cena nerealno niska, zapitajte se da li će Vas koštati mnogo skuplje kasnije?