Stanje useva – uljana repica

Na području Kikinde, Subotice, Zrenjanina, Bečeja, ali i u drugim delovima Vojvodine, uljana repica generalno ima problem sa nicanjem zbog nedostatka padavina. Mnogi proizvođači iako su planirali setvu uljane repice nisu uspeli da je poseju zbog nedostatka padavina. Kako period za setvu uljane repice ističe neke planirane površinama se neće ni posejati u očekivanju kiše.
Generalno na čitavom području Vojvodine uljana repica se nalazi u fazi od nicanja do 2 lista razvijen,a a vrlo retko do 4 lista. Na čitavom području Vojvodine registrovano je prisustvo repičine lisne ose (Athalia rosae) kao i buvača (Phyllotreta sp.).

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima je pregled useva uljane repice na prisustvo navedenih štetočina. Ukoliko se utvrdi prisustvo pagusenica repičine lisne ose na nivou praga štetnosti (1 pagusenica po biljci ili 50 pagusenica po metru kvadratnom) ili 10 % oštećene lisne mase od buvača, preporučuje se primena odgovarajućih  insekticida.
 
1.      Decis 2,5 EC, Polux (deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha ili

2.      Fastac 10 EC (alfa-cipermetrin) 0,1 l/ha ili

3.      Grom (lambda-cihalotrin) 0,2 - 0,25 l/ha ili

4.      Talstar 10 EC, Fobos, Bifenicus (bifentrin) 0,1-0,2 l/ha

  

Izvor: PIS Vojvodina