Setva uljane repice na severu Bačke

Optimalni rok za setvu uljane repice je kraj avgusta i početak septembra. Na prinos semena se nepovoljno odražava kako prerana tako i prekasna setva. Ranom setvom se biljke dobro razviju i velika bujna masa izmrzne, a kasnom setvom usev se neukoreni dobro i izmrzne sa pojavom prvih mrazeva.

Na severu Bačke uljana repica je počela da se seje ovih dana, međutim kako zemljište nema dovoljno vlage, priprema zemljišta je dosta otežana pa se i setva sporije obavlja. U AIK “Njegoševo”, po rečima glavnog agronoma Gojka Stolića, na pojedinim parcelama su morali obaviti i po 4 predsetvene pripreme zbog nedostatka vlage u zemljištu. Nedostatak vlage će se svakako odraziti na klijanje i nicanje pa je kiša ovih dana svakako dobrodošla. Posejano je 51 ha uljane repice, od planiranih 94 ha.

Po rečima Direktora PSS Subotica Damira Varge ove godine se očekuje da će u regionu severne Bačke biti posejano 3.000 -3.500 ha pod uljanom repicom.