Rđa pšenice i ječma na terenu severne i južne Bačke

Na terenu severne i južne Bačke primećena je znatna pojava lisne rđe (puccinia recondita) na parcelama pod ječmom i pšenicom. Ova gljiva deluje veoma destruktivno i može da prouzrokuje štete u kratkom vremenskom intervalu. Visoke temperature, kiša i vetar, učinile su da se rđa masovno raširi po ataru. Bolest se prepoznaje po žutorđastim pegama koje se šire po listovima. U okviru pega formiraju se uredosorusi sa uredosporama koje omogućavaju širenje parazita. Jako obolelo lišće postaje hlorotično i prevremeno odumire.U slučaju velikih zaraza prinos može biti smanjen i do 50%.

Obaveštavaju se poljoprivredni proizvođači da pregledaju useve strnih žita i ukoliko uoče prisustvo simptoma rđe odmah primene neke od fungicida kao što su:

  • Zamir u količini od 0,75 l/ha
  • Duett ultra u količini od 0,4-0,6 l/ha

Za sve dodatne informacije o načinu i vremenu tretmana pozvati stručnu službu Agrotima Victoria Logistic.