Proizvodnja soje za 2017.godinu

Soja posle pšenice? Dobro.

Soja posle šećerne repe? Pa, nije baš dobro zbog dosta nabijenog zemljišta, ali ako mora…

Soja posle suncokreta? Nije dobro. Zbog bolesti.

Soja posle soje? Nije agronomski, ali ekonomija zakon menja...

Soja posle kukuruza? E, to može biti opasno!

Zašto gajenje soje posle kukuruza može biti opasno? Tokom proleća ove godine zbog mnogo padavina mnogi kukuruzi su prerasli 5-6. list i morali su se tretirati sa herbicidima koji se mogu koristiti i posle 6 lista. Pojavilo se mnogo proizvoda sa novim imenom i starom aktivnom materijom koji se mogu koristiti i posle 6 lista. Tog momenta to je izgledalo kao spasonosno rešenje. I niko nije postavio pravo pitanje jer se činilo nevažno i predaleko, a to je: Šta sejati iza takve hemije?

Herbicidi koji bele korove u kukuruzu su dosta dobri za kukuruz, ali mogu biti problem za naredne gajene useve. Od svih useva koje gajimo najosetljivije su leguminoze ili mahunarke. Kada je u pitanju grašak on zna da dobije bele fleke. Kod soje je to malo teže primetno.

Kako da primetite da eventualno imate problema sa ostacima herbicida u zemljištu, posebno onima koji „bele“ korove?

Prvo - soja usporenije niče. Ovo se obično pripiše klijavosti ili energiji klijanja, ali razlog može biti nešto sasvim drugo...

Drugo - soja slabije raste i slabije se grana. Ovo se obično pripisuje sortnoj karakteristici ili suši.

Treće - tokom juna ili jula kada padne kiša umesto da krene brže da raste soja stoji, u doljama čak i potpuno staje u porastu. Ovo se obično pripisuje višku padavina...

Međutim, ako imate sve ove simptome na soji tokom godine onda su najverovatnije krivi ostaci herbicida u zemljištu koji ne ubijaju soju već je podmuklo usporavaju. Zato je teško otkriti da su u pitanju ostaci jer to nije očigledno. Ali ubuduće, kada god planirate da gajite soju posle kukuruza, pokušajte da izbegnete herbicide koji bele korove.