Prinosi suncokreta na severu Bačke

Ove godine ratari na severu Bačke, koji nisu imali štete od grada, zadovoljni su rodom suncokreta. U AIK “Njegoševo” posebno mogu biti zadovoljni profitom na suncokretu, obzirom da su ulaganja u proizvodnju bila minimalna. Po rečima glavnog agronoma Gojka Stolića, na svih 110 ha suncokreta od hraniva je primenjeno predsetveno svega 120 kg/ha Uree zahvaljujući urađenoj analizi zemljišta. Osnovna obrada – oranje je urađeno na vreme, urađene su dve predsetvene pripreme zemljišta dok je zaštita protiv travnih i širokolisnih korava primenjena u dva navrata, posle setve a pre nicanja i posle nicanja useva i korova.

Na 40 ha, koliko je do sada skinuto, ostvareni su rezultati od 3-4 t/ha, u zavisnosti od parcele i posejanog hibrida suncokreta. Ostatak žetve suncokreta u AIK “Njegoševo’’ će se u narednim danima u potpunosti privesti kraju.