Površine pod pšenicom

Optimalan rok za setvu pšenice prolazi, i kod useva koji budu posejani nakon 25.10. može se očekivati pad prinosa. Osnovni razlog smanjenja prinosa izvan optimalnog roka setve jeste skraćivanje vegetacije, međutim koliki će pad prinosa biti zavisiće od budućih klimatskih uslova.

Prema podacima Profesora Мaleševića posejano je tek oko 30-40% pšenice od planiranih površina u zavisnosti od regiona, a prema podacima sa terena svi su izgledi da će oko 15-20% pšenice biti manje posejano u odnosu na prošlu godinu.