Na Severu Bačke dobri prinosi soje!

Ove godine su klimatski parametri u severnom delu Bačke bili idealni za proizvodnju soje po rečima Gojka Stolića, glavnog agronoma u preduzeću “Aik Negoševo”. “Dokaz za to su i odlični prinosi soje, koje smo postigli, od 4,4 t/ha ostvareni na 40 ha i 4 t/ha na 10 ha. Zbog hladnijeg i vlažnog vremena  žetva soje u preduzeću “AIK Njegoševo” je zaustavljena do daljnjeg.”

Na području Subotice, žetva suncokreta na oko 7.900 ha  je privedena kraju, sa prosečnim prinosom od 3,3 t/ha. Na istom području žetva soje je obavljena na  oko 20 % površina, a od ozimih useva za sada je posejano oko 2.500 ha uljane repice.