Intervju sa Milošem Birkom

Šta je potrebno uraditi i kako treba pripremiti silose pre sezone otkupa?

Pre početka žetve najbitnije je uraditi remont opreme. Potrebno je proveriti da li su linije ispravne, očistiti sušare, isprskati silose od štetočina odnosno, izvršiti kompletnu dezinfikuju i deratizaciju objekta kako se ne bi javili problemi sa žišcima, brašnarima i drugim štetočinama. To je ono što radimo pre svakog otkupa na našim objektima.

Šta je specifično za ovu sezonu, koje robe se primaju u silosima i koje su specifičnosti za svaku robu?

Sezona otkupa suncokreta je počela na oba silosa. Dnevni kapacitet prijema je cca 700 t na svakom silosu, od toga možemo dnevno da osušimo 300 t u Crepaji i 400 t u Ilandži. Za sada je vlaga manja za nekoliko procenata nego prošle godine pa imamo manje problema sa sušenjem. Suncokret moramo da osušimo na 7-7,5% vlage kako bi ga kvalitetno doradili u cilju dužeg skladištenja do određenog perioda kada je fabrici Victoriaoil potreban za dalju proizvodnju. Ove godine je prosečna ulazna vlaga oko 9 %, prinosi su bolji i roba je kvalitetnija. Pšenicu smo takođe primali. Nju sada pripremljenu, osušenu, sređenu i spremnu šaljemo u barže za izvoz. Ove godine je bio malo lošiji kvalitet pšenice, što se tiče proteina i hektolitra na našem terenu, pa je do izražaja došla naša kvalitetna dorada zrna.

Kapaciteti prijema i skladištenja?

Mi primamo vlažnu i neočišćenu robu koja dolazi direktno sa njiva i iz magacina. Takvu robu do određene vlage skladištimo u silose te je naknadno, kada se završi kampanja, izvlačimo i sušimo. Ono što je od prošle godine novina u našem radu na silosu u Crepaji jeste automatska sonda za uzimanje uzoraka. Ona nam olakšava i ubrzava prijem robe i omogućava da što kvalitetnije uzmemo uzorak iz vozila. Sonda dolazi do patosa kamiona, pokupi kompletno zrno - što se ne može uraditi sa ručnom sondom. Zahvaljujući njoj obe strane, i mi kao skladištari, i sami proizvođači, dobijamo veoma reprezentativne i tačne analize. Sve aktivnosti na silosima koje vodim su u skladu sa zakonom i usvojenim procedurama kompanije. I na samom kraju, želeo bih da se zahvalim i pohvalim radnike sa oba silosa jer su u velikoj meri i oni odgovorni za postizanje dobrih rezultata.

KARAKTERISTIKE SILOSA U CREPAJI I ILANDŽI

Karakteristike silosa u Crepaji (na bazi pšenice)

Kapacitet – 12 ćelija po 1.500 tona – ukupno 18.000 tona

Tampon ćelije za prijem – 2 ćelije po 225 tona

2 sušare Sthall 4000 R 16 t/h

2 usipna koša, 60t/h,120 t/h

2 brza utovara kamiona, 70 tona, 100 tona

Automatska sonda za uzorkovanje vozila

Karakteristike silosa u Ilandži(na bazi pšenice)

Kapacitet – 12 ćelija po 650 tona – ukupno 7.800 tona

Tampon ćelije za prijem – 3 ćelije po 360 tona

Sušara Bonfanti 25 t/h

2 usipna koša, 60 t/h,80 t/h

2 podna magacina 1.440 m² i  630 m²