Đubrenje na osnovu analize zemljišta put je ka ostvarivanju odličnog prinosa

U regionu Srednjeg Banata, našem najznačajnijem području za proizvodnju suncokreta, ove godine je posejano oko 45.000 ha i žetva je trenutno u punom jeku.

Prema podacima sa terena i PSS Zrenjanin prinosi suncokreta se kreću od 3-4 t/ha pa i više. Poljoprivredni proizvođač Miroslav Vukov iz Zrenjanina ove godine je veoma zadovoljan sa prosečnim prinosom od 3,9 t/ha koji je ostvario na ukupnoj površini od 13 ha. Ovaj uzoran poljoprivrednik sarađuje sa savetodavcima Poljoprivredne stručne službe Zrenjanin u čijoj laboratoriji je uradio i analize zemljišta, koje su mu pokazale da na pojedinim parcelama ima fosfora u suvišku, a da na većini parcela ima dovoljno kalijuma za proizvodnju suncokreta. Zahvaljujući analizi zemljišta i preporukama savetodavaca, uštedeo je na nepotrebnom “bacanju” NPK đubriva, jer je za đubrenje suncokreta koristio samo 180 kg/ha Uree.

Opravdanost odluke da đubri na osnovu analize zemljišta dokazao je i odličan prinos suncokreta.