Cvetanje suncokreta

Obilaskom parcela stručna služba Victoria Logistic zabeležila je cvetanje suncokreta u regionu severnog i južnog Banata tačnije u atarima Mokrina i Vršca, kao i u Sremu oko Inđije.